Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Kiinteistövero nousee

Kiinteistövero on maan ja rakennusten omistukseen perustuva vero, jonka määrä perustuu näiden omistuksien arvoon. Kiinteistön omistaja maksaa veronsa kiinteistön sijaintikunnalle. Hallituksen säästötavoitteet alkavat näkymään kiinteistöjen verotuksessa.

Kiinteistöverolla haetaan yhteensä noin 50 miljoonan euron lisätuloja julkiseen talouteen.

 Kiinteistöveroprosentin määrää kunta/kaupunki. Hallituksen esityksessä kuitenkin kiinteistöverotuksen alarajaa ollaan korottamassa. Näin ollen minimiverotuksella verottaneet kunnatkin joutuvat tekemään korotuksen tahtomattaan

Hallituksen tekemän esityksen mukaan kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajaa 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin.

 Tämän lisäksi kuntien on jatkossa vahvistettava myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväli säädettäisiin 0,93–1,80 prosenttiin. Suurimpia verosummia tavoitellaan rakentamattoman rakennuspaikan verotuksella, jonka vaihteluväliä ollaan nostamassa 33 – 50 %.

 Kuntien kiinteistöveroprosentit 2016

vero

11.11.2016