Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

UUSI TILAAJAVASTUULAKI ASTUI VOIMAAN 1.9.2015

– mikä on taloyhtiön hallituksen vastuu?

Tilaajavastuulaki on uudistunut 1. syyskuuta alkaen. Laki velvoittaa ulkopuolista työvoimaa käyttävän työn tilaajan, eli myös taloyhtiöiden hallitusten selvittämään ennen sopimuksen solmimista, että sopimuskumppani hoitaa lainmukaiset velvoitteensa.

Kirkkonummen Huolto Oy:n tilaajavastuun täyttyminen.

Tilaajavastuulain velvoitteen myötä, KH Oy toimittaa palveluntilaajilleen kyseiset selvitykset viikon 37 aikana vaikka niitä ei ole erikseen pyydetty. Täten tilaajan velvoite huolehtia palvelua tilattavalta yritykseltä tulee kerralla kuntoon.

Tilaajan pitää muun muassa selvittää, että kumppaniyritys on merkitty ennakonperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Tilaaja on velvoitettu myös hankkimaan sopimuskumppanin kaupparekisteriote, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus.

Selvitysten pyytäminen on helppoa, joten ei kannata ottaa sitä riskiä, ettei tee lain edellyttämää selvitystä. Pyytämällä selvitykset on oma asema turvattu eikä ole riskiä saada laiminlyöntimaksuja.

Jos vaikkapa verovelkainen sopimuskumppani osoittautuu maksukyvyttömäksi, voi tilaajalle tulla maksettavaksi huomattavia laiminlyöntimaksuja.

Myös työterveyshuollon on oltava kunnossa

Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan myös työterveyshuoltoa. Jos sopimuskumppanilla on työntekijöitä, mutta ei ole työterveyshuoltoa, ei tilaaja voi tehdä sopimusta.

Laiminlyöntimaksut nousevat

Uudessa laissa laiminlyöntimaksut ovat aikaisempaa tuntuvammat. Laiminlyöntimaksu on 200020000 euroa ja korotettu laiminlyöntimaksu 2000065000 euroa. Sanktioiden suuruudessa huomioidaan muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

Sekä laiminlyöntimaksua että korotettua laiminlyöntimaksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin.

Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka tekee lain noudattamiseen liittyviä tarkastuksia vuosittain noin 400 – 1 000 kappaletta.

Liitteenä          Tilaajavastuu raportti (sisältäen selvityksen siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

                      Lisäksi yhtiön taloudellinen tilanne kolmen edellisen vuoden ajalta

Lisätietoa         Aluehallintovirasto  ja  Finlex