Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Vakuutusetuja yhtiöillemme 9.6.2015

Taloyhtiön etu ja turva – oikeat vakuutukset

Kirkkonummen Huolto Oy:n isännöimissä taloyhtiöissä taloyhtiön vakuutukset käydään läpi vuosittain. Tämä palvelu auttaa taloyhtiötä pitämään vakuutukset ajan tasalla jonka lisäksi tarjolla on erityisetuja isännöimillemme taloyhtiöille. Nämä hyödyt Kirkkonummen Huolto Oy:n isännöimille taloyhtiöille ovat tarjolla perustuen ryhmän kokoon.

CF1, huolenpitoa asukkaista, vain 65 € / vuosi

 • tapaturman aiheuttamat hoitokulut 18 000 €
 • tapaturman aiheuttama pysyvä haitta (100%) 25 000 €
 • tapaturman aiheuttama kuolema 2 000 €
 • avainturva 200 €
 • asumisen keskeytysturva 500 €
 • omavastuu 0 €
 • korvattavan tapaturman yhteydessä silmälasit, kuulokoje, turvakypärä, hammasproteesi 500 €, omavastuu 50 €

Lisätiedot ja ehdot.

Vahinkoilmoituslomake

CF2, huolenpitoa hallituksesta, vain 145 € / vuosi

 • vahingon rajaamis- ja neuvontakustannukset, vakuutusmäärä 25 000 €, myös esine ja henkilövahingoissa
 • puolustautumiskustannukset syyttäjän ajamiin rangaistusvaatimuksiin 30 000 euroon asti, myös esine- ja henkilövahingoissa
 • toiminnantarkastajan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä 30 000 €, omavastuu 0 €
 • hallituksen puheenjohtajalla lisävakuutusmäärä 10 000 €

varallisuusvahinkojen vakuutusmäärä korottuu 200.000 €:lla kiinteistövakuutuksessa olevan vakuutusmäärän lisäksi.

Lisätiedot ja ehdot

 

CF3, huolenpitoa taloyhtiön oikeuksista

 • 50 000 €:n korotus nykyiseen vakuutetun kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuu­tusmäärään.
 • ylimääräisen yhtiökokouksen kulut enintään 600 €
 • omasta työstä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja korvataan 1.000 €

Lisätiedot ja ehdot

 

Lisätiedot isännöitsijältäsi Kirkkonummen Huollosta!