Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2020

Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimus on saatu päätökseen. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta kesätyökokemukset ovat keskimäärin olleet todella positiivisia. Kirkkonummen Huolto Oy sijoittui sijalle 11. keskisuurten työnantajien sarjassa. Tutkimuksen tulos auttaa kehittymään vieläkin paremmaksi työnantajaksi.

– Tästä iso kiitos Kirkkonummen Huollossa työskenteleville esimiehille, perehdyttäjille ja työkavereille sekä koko prosessin toimivuudelle”.

Työn sisältöön panostetaan enemmän

Kesätyö on tärkeä kokemus nuorille. Kesätyökokemuksen vaikuttaa eniten työtehtävien mielekkyys, työpaikan ilmapiiri ja työkaverit, seuraavaksi kokemus työyhteisöön kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta ja vasta sitten palkka. Vastuullisen kesäduunin työnantajat onnistuvat kohtuullisen hyvin vastaamaan tärkeimpään tarpeeseen. Ilmapiiri koetaan erittäin hyväksi ja kesätyöntekijät kokevat itsensä tasavertaiseksi osaksi työyhteisöä ja kuuluvansa joukkoon.  Myös keskusteluyhteys esimiehiin, tutoriin ja kollegoihin on erittäin hyvä.

Palautteen antamista kehitetään

Työnantajien ja erityisesti esimiesten, mutta myös kollegoiden haasteena on kuitenkin kyetä antamaan nuorille enemmän säännöllistä palautetta ja tukea heidän työssä kehittymisessä. Myös nuorten kokemusta siitä, että he pystyvät itse antamaan palautetta työnantajalle vahvistetaan.

Kesätyökokemukseen ollaan tyytyväisiä

Kesätyöntekijät ovat kokonaisuudessaan hyvin tyytyväisiä työnantajiin. Tyytyväisyydestä kielii myös se, että nuoret ovat hyvin valmiita suosittelemaan kesätyöpaikkaa ystävilleen ja suuri osa nuorista haluaisin jatkaa työskentelyä samalla työnantajalla myös tulevaisuudessa.

15.10.2020