Disponenttjänster

Disponenttjänster

Varför lönar det sig för Dig att välja Kirkkonummen Huolto Oy som leverantör av disponenttjänster?

Disponentens betydelse är betydande för de 2,7 miljoner finländare som bor i höghus och radhus. I Västra Nyland sköts detta viktiga arbete av den bästa och mångsidigaste – Kirkkonummen Huolto Oy med sin över 40 åriga erfarenhet. Disponentarbetet är ett arbete som kräver sakkunnighet och består av att man behärskar många olika delområden.

Våra disponenttjänster baserar sig på idén om arbetsfördelning: den främsta uppgiften för bolagets styrelse är beslutsfattande medan disponenten sköter löpande ärenden. Alltid konfidentiellt och med god samarbetsförmåga.

Våra disponenter har minst en yrkesexamen inom området, vilket också ISA-auktoriseringen förutsätter. Hos personalen finns bland annat personer med byggtekniska och merkantila utbildningar, vilket är till nytta i skötandet av nybyggda så väl som äldre hus.

På vårt kontor sköts husbolagets ärenden förutom av disponenten av bokföraren, vederlagsövervakaren, reskontraskötaren och kundtjänstpersonalen. Nödvändiga renoveringsarbeten utförs av nätverket av entreprenörer och samarbetspartner som består av konditionsinspektörer, planerare, inspektörer och entreprenörer.

Vår tekniska disponenttjänst täcker:

 

  • inspektioner
  • kontroller
  • vattenisoleringsbesiktningar
  • skadegranskningar
  • undersökningsbesök
  • mätningar
  • reparationsplaneringar
  • anbudsbegäran
  • konsultering för val av entreprenör
  • rapportering och övervakning

Rapport om beställaransvar som lagen kräver:

http://www.asiakastieto.fi/sv/web/guest

Foton