Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhåll

Våra fem regionala underhållsdepåer garanterar att våra underhålls- och servicetjänster är nära användaren. Våra fastighetsskötares långa arbetsförhållanden garanterar hjälp av bekanta personer när det behövs och er fastighet hålls alltid i funktionsdugligt skick!

Fastighetsskötaren följer upp fastighetens energiförbrukning och genomför överenskomna sparåtgärder samt rapporterar sina observationer om fastighetens skick för disponenten.

Jour 24 h

Utanför kontorstid kopplas vårt telefonnummer (09) 221 9090 till en jourhavande. Vår lokalkännedom och vårt samarbetsnätverk garanterar er fastighets säkerhet i plötsliga och överraskande situationer.

Våra fastighetsunderhållstjänster inkluderar städning, och de kan därtill kompletteras med utomhusstädning, snöarbeten och grönarbeten.

Våra fastighetsskötare håller husets basfunktioner i skick och gårdarna snygga. En väl skött gårdsplan och snöfri körväg hör till de vardagliga saker, som kännetecknar vårt högklassiga arbete.

Vår fastighetstjänst kan bestå av olika helheter:

  • fastighetsskötsel och service
  • utestädning
  • snöarbeten
  • grönarbeten

Jourtjänst 24/7

Våra dejourer tjänar 24/7. Vår telefonnummer (09) 221 9090 besvaras utanför kontorstid i övervakningscentralen, varifrån uppgifterna styrs till våra dejourerande fastighetsskötare. Vår dejour sköter brådskande ärenden utanför arbetstiden, såsom öppnandet av dörrar då man glömt nyckeln, öppnar avlopp och tar hand om vattenläckage.

Vår lokalkännedom och vårt samarbetsnätverk garanterar fastigheten trygghet i plötsliga och överraskande situationer.

Foton