Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Aurinkosähkö kiinnostaa

Aurinkosähkö kiinnostaa

Kiinteistöliiton tekemässä tuoreessa selvityksessä lähes 45 prosenttia vastaajien taloyhtiöistä on keskusteltu mahdollisuuksista aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen, kertoo vasta ilmestynyt Kiinteistö ja Isännöinti 5/2016.

 

Aurinkopaneeli

Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy huomauttaa, että aurinkoenergian käyttöön taloyhtiöiden sähkön tuotannossa liittyy teknisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja juridisia näkökulmia.

Taloyhtiöt voisivat hyödyntää aurinkoenergiaa aurinkolämpönä tai aurinkosähkönä nykyistä huomattavasti enemmän. Auringonsäteilyä saadaan Suomessa sähkön ja lämmön tuotantoon keskimäärin jopa kahdeksan kuukautta vuodessa.

– Uusiutuvan energian hyödyntämistä pohtivan taloyhtiön kannattaa tehdä esiarviointi ja hankesuunnittelu huolella. Jos taloyhtiö päätyy aurinkosähköjärjestelmään, on sen toteuttamiseen monia hankintamalleja, joiden toteutettavuus kyseiselle taloyhtiölle tulee selvittää.

– Aurinkosähkö järjestelmien takaisinmaksuaika on 15–20 vuoden luokkaa. Jokaisessa kiinteistössä arvio on kuitenkin tehtävä erikseen, sillä sähkön kulutus ja järjestelmien tuotot vaihtelevat. Taloyhtiön on selvitettävä kiinteistösähkön tuntitason kulutus, jotta voidaan arvioida missä määrin sähkön tuotanto ja kulutus kiinteistössä kohtaavat.

Tuotettu sähkö kannattaa käyttää mahdollisimman suuressa määrin taloyhtiön omaan kulutukseen. Kun taloyhtiö myy sähköä verkkoon, ei saatu hinta sisällä siirtomaksun tai verojen osuutta. Lisäksi jakeluverkkoyhtiö voi periä pientuottajan verkkoon syöttämästä sähköstä verkkopalvelumaksua.

Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika on järjestelmien viime vuosina ottamista kehitysaskeleista huolimatta pitkä, kun ottaa huomioon kerrostaloasukkaan asumisajan kiinteistössä.

Yhtiökokousasia

Aurinkosähköjärjestelmä voidaan toteuttaa lukuisilla eri malleilla. Perinteisessä toimintamallissa taloyhtiö investoi itse aurinkosähköjärjestelmään. Tuotettu sähkö käytetään kiinteistön sähkön kulutuksen kattamisessa ja mahdollinen ylijäämäsähkö myydään valtakunnan verkkoon. Kiinteistöliiton selvityksessä vastaajat pitivät tätä tapaa mielekkäimpänä vaihtoehtona hankkia aurinkosähköjärjestelmä taloyhtiölle.

Asunto-osakeyhtiö laki edellyttää, että päätös aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta tehdään yhtiökokouksessa.

Laki jaottelee toimenpiteet kunnossapitotyöhön ja uudistuksiin.  Kunnossapitotyöhön riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Sen sijaan uudistuksiin vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus, jos uudistukset ylittävät tavanomaisena pidettävän tason, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Uudistuksen tavanomainen taso määräytyy muun muassa lähiympäristön ja valtakunnallisen asumistason, tekniikan kehittymisen ja myös uudistuksen kustannusten perusteella. Aurinkosähkö lienee tavanomaisen tason mukainen, kun osakkaille kohdistuva maksurasitus säilyy kohtuullisena.

VINKKEJÄ

Aurinkosähköön liittyy muutamia kompastuskiviä. Niiden välttämiseksi on syytä tietää taloyhtiön korjaus- ja kunnossapitotarpeet, punnita vaihtoehdot sekä panostaa hankesuunnitteluun ja taloyhtiön sisäiseen tiedottamiseen.

Järjestelmän taloudellinen kannattavuus arvioidaan huolella, ja huomioidaan päätöksenteolle asetetut hallinnolliset ja juridiset vaatimukset sekä hankitaan tarvittavat luvat.

Järjestelmä hankitaan osaavalta ja pätevältä toimittajalta avaimet käteen -periaatteella.

Järjestelmän huollosta ja kunnossapidosta huolehditaan ja toimintaa seurataan.

AURINKOSÄHKÖ

Aurinkosähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla. Tuotettu tasavirta muutetaan vaihtovirraksi ja se voidaan käyttää kiinteistössä tai myydä sähkön myyjälle. Tuotetun sähkön varastointi ei vaadittavien akkujärjestelmien korkean hinnan takia ole kannattavaa. Sähköä ostavat yhtiöt hinnoittelevat sähkön pääsääntöisesti tunneittain vaihtuvan spot-hinnan mukaan.

AURINKOLÄMPÖ

Aurinkolämpö kerätään aurinkokeräimillä. Lämpö siirretään keräimestä vesiglykolinesteen avulla energiavaraajaan, jossa se voidaan varastoida ja käyttää hyväksi rakennusten lämpimän käyttöveden tuotannossa ja/tai lämmityksessä.

Lähde: Kiinteistö ja isännöinti 5/2016

Aurinkolaskuri