Nyheter

Isännöintiliiton uutisia

Kotitalolehti.fi uutisia

Kotitalo-lehti

Om företaget

Kirkkonummen Huolto Oy expert tillgänglig för dig

Kirkkonummen Huolto Oy är ett bolag i fastighetsbranschen som ägs av sina kunder. Kirkkonummen Huolto Oy producerar högklassiga disponent., fastighetsskötsel- och städtjänster i Kyrsklätt och Västra Nyland.

Disponenternas Auktoriseringsförening ISA:s auktorisering är ett tacken på vårt långvariga arbete att uppnå hög kvalitet i vår hala verksamhet.

Läs mera