För invånare

Kundtjänst

Du kan anlita vår kundtjänst under kontorets öppethållningstider. Vår kundtjänst sköter bland annat felanmälningar, nycklar, bastuturer, flyttanmälningar, beställningar av disponentintyg, utdrag ur gårdsboken och dokumentkopior. Vår kundtjänst betjänar också per e-post.

Vår kundtjänst hänvisar dig till rätt person. Komihåg att berätta, vilket husbolag och vilket ärende du ringer om, på detta vis försäkrar du dig en snabbare betjäning.

Adress: Stallbacken 4, 02400 Kyrkslätt (se på kartan)
Telefon: (09) 221 9090
E-post: info@nullkirkkonummenhuolto.fi

Personal