Henkilökunta

Henkilökunta

Koko henkilöstön sähköpostit muodostetaan seuraavalla tavalla:

Meidät tavoittaa numerosta: (09) 221 9090

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu: info@nullkirkkonummenhuolto.fi

Puh: +358 9 221 9090

Asiakaspalvelumme sijaitsee osoitteessa Asemankaari 1, sisäänkäynti Asematie 3 B, 02400 KIRKKONUMMI.

Toimistomme on avoinna arkisin 8 – 16.

Asiakaspalvelussa Sinua palvellaan sekä suomeksi että ruotsiksi, jonka lisäksi palvelemme englanniksi. Asiakaspalvelussamme hoidetaan mm.

 • asukkaiden neuvonta
 • avainpalvelu
 • autopaikkavaraukset
 • saunavuorovaraukset
 • kiinteistöyhtiöiden vuokrasopimuksiin liittyvät asiat
 • muuttoilmoitukset
 • nimenmuutokset
 • talonkirjaotteet
 • vikailmoitukset
 • isännöitsijäntodistukset

VASTIKE- JA VUOKRAVALVONTA

etunimi.sukunimi@nullkirkkonummenhuolto.fi

Puh: +358 9 221 9090

Vastike- ja vuokravalvonnassa Sinua palvellaan vastike- ja käyttökorvausasioissa (esim. autopaikat ja saunavuorot) ja muihin vastaaviin maksuihin liittyvissä asioissa. Lisäksi vastikevalvonnassa tehdään muutosmerkinnät osakasluetteloon. Ota yhteyttä taloyhtiösi vastikevalvojaan kertomalla asiasi asiakaspalveluun, jolloin Sinut ohjataan asiaa hoitavalle henkilölle.

LASKUTUS JA RESKONTRA

etunimi.sukunimi@nullkirkkonummenhuolto.fi

Puh: +358 9 221 9090

Laskutus ja reskontra hoitaa laskutukseen ja maksamiseen liittyvät asiat. Kerro asiasi asiakaspalveluun, jolloin Sinut ohjataan asiaa hoitavalle henkilölle.

KIRJANPITO

etunimi.sukunimi@nullkirkkonummenhuolto.fi

Puh: +358 9 221 9090

Lainaosuusasioissa Sinua palvellaan kirjanpitäjiemme toimesta. Ota yhteyttä taloyhtiösi kirjanpitäjään kertomalla asiasi asiakaspalveluun, jolloin Sinut ohjataan asiaa hoitavalle henkilölle.

KIINTEISTÖSIHTEERIT

etunimi.sukunimi@nullkirkkonummenhuolto.fi

Puh: +358 9 221 9090

Kiinteistösihteerit hoitavat yhdessä isännöitsijöiden kanssa taloyhtiöiden hallintoon liityviä tehtäviä. Tällaisia ovat mm. ilmoitusmuutokset kaupparekisteriin, yhtiökokouskutsut sekä monet muut taloyhtiön hallintoon liittyvät tehtävät. Kertomalla asiasi asiakaspalveluun Sinut ohjataan asiaa hoitavalle henkilölle.

ISÄNNÖINTI

etunimi.sukunimi@nullkirkkonummenhuolto.fi

Puh: +358 9 221 9090

Kirkkonummen Huolto Oy:n isännöintipalvelu on auktorisoitua vuodesta 1991 asti – ensimmäisiä maassamme. Kirkkonummen Huolto Oy:n ammattitaitoiset isännöitsijät saavat asiat sujumaan. Isännöitsijöillä on vähintään IAT-tutkinto (isännöitsijän ammattitutkinto). Työ on saumatonta yhteistyötä hallituksen, yhtiön sisäisen ammatti-organisaation ja kumppanuusverkoston välillä. Isännöinti perustuu isännöitsijän / isännöinti-organisaation ja asiakasyhtiön hallituksen väliseen keskinäiseen luottamukseen ja sujuvaan yhteistyöhön. Isännöitsijät hoitavat isännöintitiimin muiden henkilöiden kanssa taloyhtiöiden hallintoon liittyviä tehtäviä. Tällaisia ovat mm. ilmoitusmuutokset kaupparekisteriin, talouden seuranta, budjetointi, muutostyörekisterit, yhtiökokouskutsut sekä saneeraus ja korjaushankkeissa projektipäälliköt ja tekninen isännöinti ja monet muut taloyhtiön hallintoon liittyvät tehtävät. Kertomalla asiasi asiakaspalveluun Sinut ohjataan asiaa hoitavalle henkilölle.

Palveluksessasi ovat taloyhtiösi vastuuisännöitsijän lisäksi kiinteistösihteerit, asiakaspalvelijat, vastikevalvojat, laskutus sekä reskontranhoito ja kirjanpitäjät sekä teknisiin asioihin keskittyvät tekniset isännöitsijät ja projektipäälliköt.

Isännöitsijä keskittyykin pääasiassa hallituksen kanssa työskentelyyn ja antaa kasvot yhtiön asioiden hoidossa. Monet juoksevat asiat hoidetaan isännöintitiimin toimesta. Asiat hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Isännöinnin tuki hoitaa yhtiöstä riippuen jopa 60 – 70 % juoksevista asioista.

Tukiorganisaatioon kuuluvat asiakaspalvelijat, kiinteistösihteerit ja vastikevalvojat ovat asioita hoitaessaan suoraan yhteydessä asukkaisiin ja päinvastoin.

Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja tekevät valmisteluun liittyviä töitä, kuten kokousvalmisteluja hallituksen kokouksiin päätöksentekoa varten. Isännöitsijä vastaa yhdessä hallituksen kanssa asiakasyhtiön johtamisesta, hallinnon moitteettomasta hoitamisesta sekä erilaisten palvelujen hankkimisesta talolle. Taloyhtiöstä riippuen isännöitsijät hoitavat n. 12 – 20 kohdetta.

TEKNINEN ISÄNNÖINTI, PROJEKTIPÄÄLLIKÖT JA RAKENNUSPALVELUT

etunimi.sukunimi@nullkirkkonummenhuolto.fi

Puh: +358 9 221 9090

Kiinteistökannan ikääntyessä rakenteiden korjaustarve kasvaa. Lisäksi asukkaiden vaatimukset nousevat. Korjausrakentamisen osaaminen ja monivuotinen kokemus sekä vankka paikallistuntemus tekevät rakennuttamiseen liittyvästä palvelustamme tärkeän osan kokonaisisännöintipalveluamme. Tämä antaa asiakasyhtiöillemme yhä paremmat edellytykset kiinteistöjen arvon säilyttämiselle. Kirkkonummen Huollolla on hyvät osaamisresurssit käytössään korjausrakentamisen eri osa-alueilla suunnitteluttamisesta valvontaan ja projektinjohtoon.

Teknisen isännöintipalvelun tiimissämme on tietoa, jota jaetaan ja hankitaan päivittäin. Tämä tieto on luonnollisesti asiakkaittemme käytössä.

Rakennuttaminen ja projektinjohto isännöinnin tukena

Projektipäälliköillämme on vankka paikallistuntemus ja laaja korjausrakentamisen osaaminen ja tietotaito. Heidän asiantuntemukseensa voi luottaa ja taloyhtiöt saavat siitä hyödyn itselleen. Korjausrakentamishankkeissa on tehty saumatonta yhteistyötä useiden konsulttiyritysten kanssa. Taloyhtiö saa tukea ja valvontaan liittyvää tukea ja palvelua Kirkkonummen Huollosta.

Vahva rakentamiseen liittyvä tuntemus ja osto-osaaminen takaavat asiakasyhtiöillemme kilpailukykyiset hinnat. Kilpailutuksessa asiakasyhtiöt saavat hyötyä Kirkkonummen Huolto Oy:n suuresta asiakasmassasta, vaikka yksittäiset tarjoukset ovat asiakaskohtaisia.

Rakennutus- ja remonttipalvelut toimivat läheisesti isännöinnin ja kiinteistöhuollon kanssa. Täten taloyhtiön omaisuuden hoito on yksissä ja osaavissa käsissä. Tällä saavutetaan myös paras tietämys päätösten tueksi.

Projektipäällikkömme osallistuvat kiinteistökatselmuksiin ja laativat erilaisia kuntoarvioita korjaussuunnitelmineen. Heidän toimestaan tuotetaan myös korjaushankkeiden työselityksiä, tarjouskyselyjä, urakkasopimuksia ja urakoiden valvontaa.

KIINTEISTÖNHOITO

Puh: +358 9 221 9090

Kiinteistöhoidossa vankka paikallistuntemuksemme on taloyhtiöille kiistaton etu. Tunnemme huoltamamme kiinteistöt sokkelista kattoon. Kiinteistönhoitajamme ovat aina lähellä, joten avun saanti on nopeaa. Tämä korostuu erityisesti hätätöiden osalta varsinkin yöaikaan, jolloin avun saa tuossa tuokiossa.

Päivystämme 24/7 kaikkina vuoden päivinä. Oven avaukset ja mahdollinen vesivuoto hoidetaan nopeasti myös varsinaisen työajan ulkopuolella.

Kiinteistötekniikasta huolehtiminen sekä ennakoivat huoltotoimenpiteet ovat tärkeitä osa-alueita, jotta ihmisten asumismukavuus ja asumisolosuhteet ovat oikeat ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Kiinteistönhoidon tärkeänä osana on ulkoalueiden ja ympäristön hoito. Talviaikana huolehdimme lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta, kesäaikana viheralueiden ja istutusten hoidosta sekä huoltoleikkaukset ja uusien kasvien korvaaminen tarvittaessa. Pihojen puhtaanapito sekä luonnon- että kulttuuriroskista kuuluu tärkeänä osana pihojen hoitoon.

SIIVOUS

Puh: +358 9 221 9090

Koulutetut siivoojat ovat motivoituneita ja ylpeitä tekemästään työstä. Tämä näkyy siivouksen hyvänä jälkenä. Siivoojat palvelevat asiakkaitamme järjestelmällisesti hyväksi havaitun siivousohjelman mukaisesti hyödyntäen uusimpia hyväksi havaittuja menetelmiä ja edistyksellistä tekniikkaa. Käyttämämme siivouskemikaalit ovat johtavien tuottajien ympäristöystävällisiä siivouskemikaaleja. Palvelujamme ovat mm.

 • toimistosiivous
 • porrassiivous
 • tuotantotilojen siivous
 • suursiivoukset
 • ikkunanpesut
 • lattioiden peruspesut ja vahaukset

PUUTARHURIN PALVELUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT PIHATYÖT

Puh: +358 9 221 9090

Puutarhurimme tuottavat monipuolista puutarhurinpalvelua erilaisten kiinteistöjen tarpeisiin. Saat apua pihasuunnitelman laadinnassa ja annamme vinkkejä puutarhasi hoitoon ja rakentamiseen. Kasvit tuovat iloa ja kaunis piha luo asumisviihtyvyyttä. Toiminnan painotus on puutarhojen ja viheralueiden ylläpitävät palvelut. Lisäksi rakennamme uutta asiakkaiden toiveiden mukaan.

 • Puutarhanhoito ja viheralueiden ylläpito kertaluonteisesti tai hoitosopimuksella
 • Istutusalueiden hoito, kitkeminen, lannoitus ja kalkitus, hiekka-alueiden ja laatoitusten/kiveysten hoito
 • Puiden ja pensaiden hoito- ja muotoleikkaukset, tuennat ja suojaukset
 • Kevät- ja syyskunnostukset
 • Viherrakentaminen
 • Istutukset
 • Nurmikon perustaminen ja kunnostus
 • Kesäkukka- ja ruukkuistutukset
 • Neuvonta ja suunnittelu
 • Leikkipaikkojen kunnostustyöt