Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

COVID-19 tiedote 16.3.2020

Kirkkonummen Huolto Oy vastaa oman henkilökuntansa työympäristöstä, sen turvallisuudesta ja työsuojelusta. Päätämme, mitä tehtäviä priorisoidaan koronaepidemian aikana. Lähtökohtaisesti palvelusopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät hoidetaan sopimuksen mukaisesti, silloin kun se ei yleisen turvallisuuden tai viranomaisohjeiden mukaisesti ole kielletty.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme on avoinna 8:00 – 16:00 arkisin. Toivomme Teidän asioivan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, s-postilla tai puhelimitse.

Yleistä

Älä saavu kokoukseen sairaana tai altistuneena. Liity kokoukseen etänä tai anna terveelle osallistujalle valtakirja. Näin toimit, jos epäilet olevasi altistunut tai olet altistumisen takia lääkärin määräämässä karanteenissa.

Taloyhtiöiden yhtiökokouksissa etäyhteydet käyttöön.

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä suositaan, että taloyhtiöt hyödyntävät yhtiökokousten pitämisessä etäyhteyksiä. Harkittavaksi saattaa myös tulla kokousajankohdan siirtäminen.

Yhtiökokoukseen etäosallistuminen avuksi

Yhtiökokoukseen osallistuminen voidaan mahdollistaa etäyhteyden avulla. Ilmoitathan s-postisi Kirkkonummen Huoltoon. Kirjaudu Huoneistoteito.fi järjestelmään viimeistään nyt ja tunnistaudu ja valitse sieltä kokousaineisto sähköisesti.

Asunto-osakeyhtiölaki sallii etäosallistumisen yhtiökokoukseen, kunhan lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Yhtiökokousta ei voi järjestää kokonaisuudessaan teknisten apuvälineiden avulla, vaan taloyhtiön on aina järjestettävä myös perinteinen yhtiökokous. Tämä voidaan toteuttaa siten, että fyysisesti kokouspaikalla on läsnä esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa isännöitsijä muiden hallituksen jäsenten sekä osakkaiden osallistuessa yhtiökokoukseen etänä.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla myös määräys siitä, että yhtiökokoukseen voi etäosallistua teknisen apuvälineen avulla tai postin välityksellä. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole kielletty etäosallistumista, hallitus voi päättää etäyhteyden käyttämisestä.

Taloyhtiökohtaisesti päätetään etäyhteys

Taloyhtiön hallitus päättää, mitä etäyhteyttä yhtiökokouksessa käytetään. Office 365 Teams etäkokous on mahdollista Kirkkonummen Huolto Oy:ssä.

Muita tapoja    Osakas voi ennakkoon ilmoittaa kantansa käsiteltäviin asioihin esim. sähköpostin välityksellä. Osakas tulee voida tunnistaa luotettavasti esimerkiksi allekirjoituksesta tai sähköposti-osoitteesta.

Asiakastapaamiset sähköisesti

Asiakastapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. As Oy:n hallituksen kokoukset järjestetään Teamsilla, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla etäyhteydellä.

Kumppanitapaamiset sähköisesti

Kumppaneiden kanssa tapahtuvat tapaamiset järjestetään sähköisesti. Työkeikat ja muut vastaavat hoidetaan sähköisiä kanavia pitkin.

Huoltotoimi ja siivous

Lähtökohtaisesti kaikki palvelusopimuksen mukaiset tehtävät hoidetaan. Huoneistoihin menemistä rajoitetaan ja lähikontaktia vältetään kaikkiin asiakkaisiin, kumppaneihin ja työkavereihin. Henkilökohtaisen hygienian merkitys korostuu. Huoltoautoissa on käsidesit ja kertakäyttökäsineitä, joita tulee käyttää. Huoltoasioissa vältämme lähikontaktia asukkaaseen. Tämän vuoksi kehotamme asukasta poistumaan huoneistostaan mahdollisuuksien mukaan huollon ajaksi. Järjestely tehdään sekä asukkaiden että huoltomiehen tartuntariskin minimoimiseksi.

Huoltotyötilaukset/-määräykset

Kyseiset työt tehdään toistaiseksi tavanomaisesti, mutta asiakkaaseen ollaan yhteydessä puhelimitse ennen kohteeseen menoa. Karanteeni- tai koronaepäily tapauksissa kohteeseen ei mennä muuten kuin hätätyö tapauksissa.

Päivystys         

Päivystyskeikkojen osalta tarkistetaan käynnin tarpeellisuus etukäteen soittamalla asiakkaalle.

Huoneistossa käynnit minimiin

Asunnoissa suoritettavien tarkastusten ja huoltotöiden tarpeellisuus arvioidaan etukäteen entistä paremmin epidemian aikana. Asuntoihin, joissa on altistuneita, ei mennä. Jos asuntoon on kuitenkin mentävä, voidaan näin toimia, mikäli se kaikille sopii ja tarkastajalla on mahdollisuus hoitaa tarkastus ilman, että tilassa on useita ihmisiä.

Mikäli kyseessä on huoltotyö, tehdään ns. hätätyöt. Muut työt siirretään tehtäväksi myöhempään ajankohtaan.

Varikoiden ja toimistojen välinen liikenne minimiin

Kaikki ylimääräinen liikenne toimistojen ja varikoiden välillä vähennetään minimiin. Kaikki liikenne ja käynnit myös muihin toimipaikkoihin tulee vähentää minimiin, kuten tavaroiden hankinnat jne.

Ohjeistuksen voimassaoloaika

Tämä koronaepidemiaohjeistus on voimassa tarvittaessa toukokuun loppuun 2020 asti ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Työnantaja seuraa viranomaisohjeistusta epidemian osalta ja tiedottaa työntekijöitä tarvittaessa.

Toimintamme jatkuu toistaiseksi normaalisti, ja teemme kaikkemme, jotta asiakkaillemme ei aiheudu viiveitä tai haittaa. Mahdolliset poikkeusjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti. Karanteenitiloissa noudatamme viranomaisilta saatuja toimintaohjeita.

Olemme varautuneet koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja ohjeistamme henkilökuntaamme.

Huolehdimme taloyhtiöistä ja asiakkaistamme myös koronaviruksen aikana.

 

Yhteistyöterveisin

 

Benjam Kukko

toimitusjohtaja

 

Julkaistu 16.3.2020