Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Energiaa tarvitaan ja ilmastonmuutosta vastaan tulee kaikkien taistella. Mitä voimme tehdä?

Miksi energiaa kannattaa säästää?

Energiansäästöstä ja energian järkevästä käytöstä hyödyt itse ja yhteinen ympäristömme. Tekemällä ekotehokkaita valintoja asumisessa, ruuassa ja liikkumisessa säästät luonnonvaroja ja kevennät hiilijalanjälkeäsi.

Pienennä asumiskustannuksiasi.

Vähennä ympäristövaikutuksia.

Vaikuta yhdessä muiden kanssa pienilläkin teoilla.

Lähes jokaisessa kodissa on mahdollista säästää tavanomaisesta sähkönkäytöstä noin 10 % pelkästään asumistottumuksia muuttamalla, silti mistään luopumatta. Sähkölämmitteisessä talossa säästöpotentiaali on jopa suurempi. Siirtymällä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön, lämpöön ja polttoaineisiin pienennät tehokkaasti energiankulutuksesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia.

Järkevä energiankäyttö säästää rahaa ja luonnonvaroja siten, että elät omannäköistä elämää tasapainossa ympäristön kanssa.

Emme pärjää tulevaisuudessakaan ilman energiaa. Rakennukset ja laitteet muuttuvat energiatehokkaammiksi ja älykkäämmiksi. Yhä useammat tuottavat aurinkoenergialla sähköä tai lämpöä omaan tarpeeseensa. Muutos ulottuu liikkumiseen, jossa uudet polttoaineet, tekniikat ja palvelut vähentävät autoilun tarvetta ja ympäristövaikutuksia.

Hiilijalanjälki painaa paljon

Suomalaisen hiilijalanjäljestä noin 2/3 kertyy asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta. Kotona energiaa kuluu etenkin lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Jokainen meistä voi vaikuttaa omaan osuuteensa tekemällä fiksuja päätöksiä ja välttämällä turhaa kulutusta.

Energiatulevaisuus

Tulevaisuudessa meillä on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa. Talvisin tarvitaan toistaiseksi myös polttamalla tuotettua lämpöä. Jatkossakin energiaa tuotetaan kaupungissa, lähellä asiakkaita.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto joka tarkoittaa mm. että,

  • Vähennetään päästöjä reilusti
  • Kasvatetaan uusiutuvan energian käyttöä
  • Puolitetaan tai lopetetaan kivihiilen käyttö

Asiakkaan rooli kasvaa

Ilmastoneutraali tulevaisuus tehdään innovatiivisilla ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Asiakkaista tulee energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät.

Asiakkaiden pääsy mukaan energiamarkkinoille tulee mahdolliseksi, esimerkiksi:

  • tuottamalla sähköä omiin tarpeisiin aurinkoenergialla
  • tehostamalla tuottamansa sähkön käytettävyyttä sähkövarastoilla
  • myymällä tuottamansa hukkalämpö kaukolämpöverkkoon.

Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon

Mitään energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin.

Tulevaisuudessa tullaan hyödyntämään yhä enemmän erilaisia lämmön lähteitä, esimerkiksi puhdistetun jäteveden hukkalämpöä, aurinkolämpöä sekä kiinteistöistä ja konesaleista talteen otettavaa hukkalämpöä.

Kesän lämmöntarve voidaan tulevaisuudessa kattaa kokonaan kierrätyslämmöillä.

Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen

Tulevaisuudessa Suomessa on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa.

Toistaiseksi talvikaudella tarvitaan vielä polttamalla tuotettua lämpöenergiaa. Biotalous on nopein tapa korvata kivihiiltä.

On vaikea arvioida, mitä tulee biotalouden jälkeen, mutta erityyppisiä uusia ratkaisuja suunnitellaan ja pilotoidaan jo.

Ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen tarvitaan useita vähäpäästöisiä ratkaisuja, energiatehokkuustoimia, uutta teknologiaa ja uusia digitaalisia ratkaisuja.

Suomi on energiaan liittyvän teknologian tutkimuksen kärjessä, ja osaamisen riittävyys on varmistettava myös tulevaisuudessa.

Lähteet: Motiva, Helen

16.10.2018