Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

EU-tietosuoja-asetus

EU-tietosuoja-asetus vaatii tiedonhallintakäytäntöjen päivittämistä

EU:n tietosuoja-asetus vaatii sekä isännöinti ja kiinteistöpalvelualan yrityksiltä tiedonhallintakäytäntöjen päivittämistä. Kirkkonummen Huolto Oy:ssä työ on jo hyvällä mallilla. Tavoitteena on sujuvoittaa yrityksen tiedonhallintaa.

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä valmistaudutaan toukokuussa voimaan astuvaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Teemme tätä yhdessä asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n kanssa käymme läpi yrityksen tietosuojaan liittyvät toimintatavat ja olemassa olevat tiedostot.

Päivittämistyön ja siihen liittyvän dokumentaation ja henkilökunnan kouluttamisen teemme yhdessä asiamiehemme kanssa. Alkukartoituksen jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet ja laaditaan ohjeet henkilökunnalle. Yhtenä merkittävänä osana päivitystyön aikana luodaan tarvittavat tietosuojaselosteet ja pidetään henkilökunnalle riittävästi asiaan liittyvää koulutusta.

– Kun tietosuojakartoitus ja tarvittava dokumentaatio on laadittu, Kirkkonummen Huollossa on helppo ylläpitää uusia käytäntöjä, kertoo lakimies Kai Haarma, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä.

– Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen edellyttääkin meiltä hyvin kattavaa ja huolellista pohjatyötä. Tämä tarkoittaa, että käymme läpi toimintatapojamme ja rekistereitämme, ja pohditaan mitä tietoa tarvitaan tehtävien hoitamisessa ja kuka sitä tarvitsee, sanoo toimitusjohtaja Benjam Kukko Kirkkonummen Huollosta.

Yhtä tärkeää kuin valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetuksen voimaan tuloon ja käytäntöjen läpikäymiseen on niiden noudattaminen jatkossa. EU-tietosuoja-asetuksen voimaan tulon myötä palvelusopimuksiin tullaan laatimaan tietoturvaliite.

2.3.2018