Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Hyvään isännöintiin luotetaan

Taloyhtiön hallituksen kannattaa panostaa hyvään isännöintiin. Sitä on sekä henkilöisännöitsijä itsessään, että osaava taustaorganisaatio vakavaraisessa yrityksessä.

– Olemme iloisia, saatuamme useita uusia asiakasyhtiöitä. Saamamme palaute on ollut myönteinen ja meidät on valittu niin laadun, hyvän maineen, osaavan organisaation kuin hyvän hinta/laatusuhteen vuoksi, kerrotaan Kirkkonummen Huollon isännöintipalvelusta.

Kiinteään hintaan kannattaa sisällyttää enemmän

Isännöintipalveluun kuuluu erinäinen määrä tehtäviä, joista valtaosa sisältyy hintaan hyvässä isännöintipalvelusopimuksessa. Kun vertailuja tehdään, unohdetaan liian usein lisälaskutuksesta aiheutuvat kulut. Kun valinta tehdään sen mukaan mikä kk-hinnan mukaan näyttää halvimmalta on epäonnistumisen siemen jo kylvetty. Kun kk-hinta on alimitoitettu, kannattavuus tuotetaan kalliilla erillisveloituksella. Monia kuluja ripotellaan taloyhtiön tilinpäätökseen eri riveille.

– Olemme jopa nähneet, että joissain tapauksissa kopioista on veloitettu jopa euron verran.

Monia valintakriteerejä

Isännöintiyrityksen sijainnilla saattaa olla merkitystä, tai ainakin sillä syntyykö matkoista kustannuksia taloyhtiölle. Onko yritys kokenut ammattilainen vai vasta hetken toiminut. Pitääkö kuulua valtakunnalliseen ketjuun vai luotetaanko paikallistuntemukseen. Haetaanko auktorisoitua toimintaa vai mukavaa kaveria. Alalla kirjo on valtava. Moni menee siitä missä aita on matalin ja toiset hoitavat työnsä hyvin. Taloyhtiössä kannattaa miettiä valitaanko ammattilainen, joka tekee työnsä hyvin vai halutaanko ostaa halvalla joku, jota syyttää, kun mikään ei toimi.

Laatu

Absoluuttisen oikeaa laadunvarmistusta ei varmaankaan ole, mutta se että toimisto on auktorisoitu ja panostaa laatuun on hyvä lähtökohta. Henkilökunnan koulutus, asianmukaiset laitteet ja työvälineet sekä referenssikohteiden antama palaute kertovat paljon. Yrityksen vahva talous kertoo myös, kykeneekö yhtiö vastaamaan huutoon tiukan paikan tullen.

Hallitus päättää valinnasta

Taloyhtiössä osakkeenomistajat päättävät asioistaan. He valitsevat keskuudestaan hallituksen, jonka tehtävänä on isännöitsijän valinta. Hallituksen ja isännöitsijän hyvä yhteistyö on avainasemassa. Hallitus päättää ja isännöitsijä hoitaa operatiivisen puolen. Hyvällä isännöitsijällä on laaja yhteistyöverkosto ja tarvittavan laaja ja osaava oma organisaatio takanaan.

Starttirahaa vai ei?

Uuden sopimuksen käynnistäminen saattaa olla työläs vaihe ja sisältää monia ylimääräisiä työtehtäviä. Joissain tapauksissa on veloitettu jopa yhden kuukauden palvelumaksun verran ns. starttirahaa. Mikäli luovuttava isännöitsijä ei luovuta taloyhtiön omistamia asiakirjoja asianmukaisesti voi tietojen syöttämisen kustannukset olla jopa perusteltuja.

– Lähtökohtaisesti katsomme asian olevan niin, että lähdemme rakentamaan hyvää yhteistyötä ja omalta osaltamme panostamme käynnistysvaiheeseen emmekä veloita käynnistyskuluja erikseen. Silti hämmästymme sitä, että joissain tapauksissa luovuttava toimisto tekee kiusaa uudelle palveluntuottajalle panttaamalla tietoja, eikä anna niitä ajoissa.

Korjaushankkeet ja lisäveloitus

Monet toimistot rahastavat taloyhtiön korjaushankkeilla.

– Eräässä meille kerrotussa tapauksessa projektin loppuhintaan lisättiin 4 % isännöinnin lisäpalkkio, joka esim. miljoonan euron hankkeessa on huimat 40 000 €. Tämä siinäkin tapauksessa, että teknistä isännöintiä tai projektinjohtoa ei edes ollut tarjota hankkeeseen, vaan se piti ostaa erikseen ulkoa josta syntyi myös lisäkuluja.

Lyhyesti:

Perusasiat hoidetaan ajallaan ja hyvää isännöintitapaa noudattaen

Isännöitsijä ottaa yhteyttä, kun on tarvetta, työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä

Yhteistyö on avainasemassa, haetaan yhdessä ratkaisuja keskustelemalla ja tekemällä selkeitä päätöksiä

Hyvä isännöinti on aloitteellista

Hyvä isännöinti sisältää tarvittavaa teknistä osaamista teknisen palvelun kautta

Palvelu on avointa, rehellistä ja oikea-aikaista

11.7.2019