Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Hyvällä yhteistyöllä ja selkeällä roolituksella parempiin tuloksiin

As Oy:n hallitus on verrattavissa yrityksen hallitukseen monin tavoin. Sen tärkein tehtävä on löytää itselle hyvä johtaja yhteistyökumppanikseen – isännöintitoimisto ja isännöitsijä. Lain mukaan kaikilla osakeyhtiöillä tulee olla hallitus.

Eräs As Oy:n hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia, että hallinto ja toiminta on asiallisesti järjestetty. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on siis isännöitsijän valinta ja isännöintisopimuksen tekeminen luotettavan kokemusta omaavan isännöintitoimiston kanssa.

Yleisesti tärkeitä valintakriteerejä ovat valittavan isännöintiyrityksen kokemus ja yrityksen henkilökunnan laaja osaaminen sekä valittavan yrityksen hyvä ja kunnossa oleva talous. Näillä taataan se, että valittavalla isännöitsijällä on tarvittavaa osaamista ja isännöintiyrityksessä huolehditaan siitä, että isännöitsijät voivat kouluttautua yhä enemmän ylläpitääkseen omaa osaamistaan. Tekniset palvelut ovat sitä eritysosaamista, jota luotettavalla toimistolla on omasta takaa – tämä auttaa isännöitsijää teknisissä kysymyksissä.

Työnjako selväksi

Hallituksen ja isännöitsijän työnjaon tulee olla kaikille selvä. Isännöitsijän tehtävänä on toteuttaa hallituksen kokouksissaan tekemät päätökset ja antamat tehtävät ja hoitaa itsenäisesti operatiivista toimintaa. Ei hallituksen kannata eikä tulekaan käyttää aikaansa niihin. Kun selkeät päätökset tehdään kokouksissa, saa isännöitsijä rauhassa tehdä hallituksen hänelle antamia töitä. Mikäli hallituksen jäsenet tuon tuosta soittelevat ja lähettävät sähköposteja isännöitsijälle, on työnjako pahasti pielessä. Samalla isännöitsijän palvelu häiriintyy töiden jatkuvilla keskeytyksillä.

Taloyhtiön hallituksen tulee tunnistaa taloyhtiön haasteet, tavoitteet, talous ja yhtiössä asuvien asukkaiden toiveet. Teettämällä asukaskuuntelu saadaan luotettavaa tietoa asukkaiden tahtotilasta. Kun kuuntelu on suoritettu, voidaan laatia strategia. Kun strategia on laadittu ja hyväksytty, on toiminta huomattavasti helpompaa ja selkeämpää.

Hallituksella on vastuu

Hallitustyöskentely on mielenkiintoista ja vastuullista. Huolellinen hallituksen jäsen perehtyy etukäteen kokouksissa käsiteltäviin asioihin. Ammattitaitoinen isännöitsijä on hallituksen tärkein kumppani.

– Hallitustyöskentelyä ei tarvitse pelätä, sillä isännöitsijämme ovat ammattilaisia, jotka ovat tukena ja apuna, kerrotaan Kirkkonummen Huolto Oy:stä.

Isännöitsijä on hallituksen kumppani

Hallituksen ja isännöitsijän yhteistyö toimii parhaiten kun ymmärretään että kyseessä on työpari. Varsinkin puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyö on tärkeä toimivan palvelun kannalta. Isännöitsijä pitää hallituksen ajan tasalla, vaikkei se tarkoita sitä että päivittäin lähetetään raportti päivän tapahtumista. Hallituksen on voitava luottaa isännöitsijään ja heidän välillään vallitseva luottamussuhde on kaiken yhteistyön perusta. Vastaahan isännöitsijä rahaliikenteestäkin, ei hallitusta tule rasittaa jok’ikisella yhtiölle saapuvalla juoksevien kulujen laskulla.

– Isännöitsijän roolin tulee olla selkeä ja hänellä tulee olla työrauha ja antaa hänen tehdä työnsä. Hallituksen ei pidä johtaa toimintaa siten että sotkeutuu itse operatiiviseen toimintaan.

Roolitus

  • Hallitus ostaa isännöintipalvelun, isännöinti palvelee hallitusta.
  • Hallitus vastaa hallinnosta, isännöinti huolehtii hallinnon toteuttamisesta.
  • Hallitus päättää asioista, isännöinti suorittaa operatiivisen toiminnan.
  • Hallitus tukee ja valvoo, isännöinti tietää ja toteuttaa.

2.5.2017