Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Isännöinnin veloitus on kasvanut kustannuksia enemmän maassamme viime vuosina

Taloyhtiöt maksavat isännöinnistä enemmän nyt kuin vuonna 2013. Isännöinnin kiinteää kuukausipalkkiota enemmän ovat nousseet kokouspalkkiot ja muut erillisveloitettavat työt sekä isännöitsijäntodistukset, selviää KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliitolle toimittamasta kyselystä.

Erillisveloitusten vaihtelu on maassamme varsin suurta. Isännöinnin kustannusten nousu taloyhtiöille on viime vuosina ollut useissa tapauksissa huomattavasti suurempaa kuin yleinen kustannuskehitys.

Kirkkonummen Huolto Oy:n hinnantarkistukset ovat sitä vastoin selkeästi alle tilastokeskuksen indeksin mukaisen kustannuskehityksen, kertoo toimitusjohtaja Benjam Kukko Kirkkonummen Huolto Oy:stä.

Kiinteistöliiton kyselytutkimukseen isännöintipalkkioista vastasi yhteensä 2293 taloyhtiön puheenjohtajaa ja isännöitsijää. Kyselyllä koottiin ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista sekä kartoitettiin tilannetta erilaisten veloitusperusteiden ja veloitusten suuruuden osalta.

Kiinteät kuukausipalkkiot määräytyvät taloyhtiön koon perusteella

Isännöinnin kiinteä kuukausipalkkio määräytyy 61 prosentissa taloyhtiöistä huoneistojen lukumäärän perusteella. Muut hinnoitteluperusteet ovat huoneistoneliöt ja/tai työmäärä, joita kumpaakin käytetään 14 prosentissa taloyhtiöistä. Kiinteän isännöintipalkkion suuruus vaihtelee huomattavasti taloyhtiön koon mukaan.

Kiinteät kuukausipalkkiot ovat kallistuneet eniten pienemmissä taloyhtiöissä.

Erillisveloituksissa laaja hintahaitari

Kirkkonummen Huolto Oy toimii selkeästi, ja kiinteään hintaan sisältyy valtaosa palveluista. Näin ollen hinnoittelu on selkeää ja yllätyksetöntä eikä hallituksen tarvitse pelätä kustannusten karkaamista.

– Erilaiset toimistomaksut, kopiointikulut, atk-kulut, rekisteröintikulut ym. vastaavat ovat toki perusteltuja, mutta ovat samalla taloyhtiölle ansa, koska milloinkaan ei mitenkään voi ennakoida millaisen laskutusautomaatin kanssa joutuu tekemisiin, kertoo Benjam Kukko.

Räikeitä esimerkkejä on useita ja olen mielenkiinnolla saanut seurata erilaisia toimintatapoja. Suurimmat lisälaskutukset ovat olleet 60 prosentin luokkaa kiinteän palvelusopimuksen hinnan päälle.

– Kun isännöitsijä talousarviota laatiessaan korottaa hallintopalvelun kustannuksia ”varmuuden vuoksi, niin kun eräs isännöitsijä oli yhtiökokouksessa osakkaille ilmoittanut” huolehtii hän samalla sen toteutumisesta ja laskuttaa surutta yhtiötä. Yhtiökokous on silloin hyväksynyt talousarvion, joten laskutusautomaatille on annettu lupa toimia.

Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi isännöintiyritykset veloittavat taloyhtiöiltä ja asunto-osakkeenomistajilta erilliskorvauksia esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, remonttien valvonnasta sekä kokouspalkkioita, kilometrikorvauksia ja kopiointimaksuja.

Erillisveloitusten suuruus vaihtelee huomattavasti, joten taloyhtiöiden kannattaa verrata veloituksia yleiseen tasoon ja erityisesti tarkastaa mitä kaikkea kiinteään hintaan sisältyy.

Isännöintisopimuksiin ja palvelun laatuun tulee kiinnittää huomiota

Isännöinnin hankinnassa taloyhtiön tulee kiinnittää huomiota erityisesti ostettavan palvelun laatuun, erillisveloitusten hinnoitteluun sekä isännöinnin kokonaiskustannuksiin. Kiinteä kuukausihinta ei useinkaan anna riittävän tarkkaa kuvaa isännöinnin kustannuksista sillä laskuja tulee milloin mistäkin.

– Sain hiljattain keskustella erään puheenjohtajan kanssa, joka hämmästyi kustannusten yli 30 % suuruista nousua, kertoo Benjam Kukko Kirkkonummen Huollosta.

On selvää, että kustannukset ovat nousseet, sillä työmäärä lisääntyy koko ajan. Pelkästään asiakkaiden kontakteihin kuluu keskimäärin 32 % isännöitsijän työajasta. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 2 ½ tuntia joka päivä.

– Hurjimmat esimerkit ovat sellaisia, joissa sähköposteja lähetetään päivittäin ja käydään pitkiä sähköpostikeskusteluja vaikka taloyhtiön operatiivinen hoitaminen kuuluu isännöitsijälle ja sitä varten tulisi antaa isännöitsijälle työrauha. Hallitus tekee päätökset kokouksissaan ja isännöitsijä raportoi tehdyistä toimenpiteistä. Silloin ei asioita tarvitse murehtia kun tietää niiden olevan hyvässä hoidossa, sanoo Benjam Kukko.

24.4.2017