Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Isännöintipalvelun tyytyväisyysmittaus 2017 on saatu päätökseen

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä suoritettiin asiakastyytyväisyysmittaus talven aikana. Tutkimuksen kautta haimme vastauksia asiakasyhtiöiden tarpeisiin ja palvelujemme onnistumisen mittaamiseen. Tutkimuksella selvitettiin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten asiakaskokemuksia isännöintipalvelustamme.

Tavoitteena oli myös nykyisten asiakkaidemme asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen ja asiakaskokemuksen parantaminen entisestään, asia josta hyötyvät kaikki, myös tulevat asiakkaamme.

Tutkimus sai erittäin myönteisen vastaanoton. Saimme tutkimuskyselyyn vastauksia yhteensä 154 ja paljon palautetta avokysymysten kautta. Tätä voimme hyödyntää kehittäessämme palvelujamme entisestään. Tutkimuksessa saamamme tulos on parantunut edelliseen vuonna 2015 tehtyyn tulokseen verrattuna yli 6 %.

Huimat 81 % vastaajista on arvioinut toimintamme ja palvelumme onnistuneen hyvin tai erinomaisesti. Olemme sekä kiitollisia että iloisia onnistumisestamme.

Saamamme avovastauksissa on paljon hyviä ajatuksia ja ideoita, joita tulemme sisäisesti arvioimaan ja omalta osaltamme vakavasti miettimään.  Erilaisien ideoiden ja ehdotusten tuomista käytäntöön pohditaan samassa yhteydessä.

Olemme erittäin kiitollisia ja iloisia saamistamme vastauksista. Tutkimuksen analysointi koko yrityksen osalta alkoi tällä viikolla ja henkilökohtaiset palautteet käymme läpi kunkin isännöitsijän kanssa erikseen lähiviikkojen aikana.

Haluamme vielä kerran kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita ja kysymyksiin vastanneita.

14.3.2017