Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Isännöintipalveluumme ollaan tyytyväisiä

Useimmat hallitukset antavat Kirkkonummen Huollon isännöinnille hyvän arvosanan. Kuitenkin saamme lukea tuon tuosta eri lehtien palstoilla, miten isännöintiä parjataan. Totuus on kuitenkin toinen. Valtakunnallinen tutkimus osoittaa, että 65 prosenttia asunto-osakeyhtiöiden osakkaista ja asukkaista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä taloyhtiönsä isännöintiin. Tyytymättömiä on 7 prosenttia.

Kirkkonummen Huollon osalta tilanne on vieläkin parempi, sillä isännöintiin 81 % antaa arvosanan hyvä tai erinomainen, joka on selkeästi parempi, kun nyt tehdyn tutkimuksen antama luku osoittaa. Isännöitsijäkohtaiset tulokset yllättävät, sillä suurimmalla osalla ne ovat kiitettävällä tai erittäin hyvällä tasolla.

–  Uudet rekrytoinnit tulevat vastaisuudessa parantamaan tulosta, sillä olemme saaneet joukkoomme loistavia hyvän asenteen omaavia isännöitsijöitä, kerrotaan Kirkkonummen Huollosta.

– Tärkeimpinä asioina isännöinnissä pidettiin isännöinnin ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Tämä asia meillä on kunnossa, sillä yli 40 vuoden kokemus isännöinnistä sekä laajat koulutustaustat antavat parhaat edellytykset erilaisten tilanteiden hallintaan.

Taloyhtiöllä on oikeus saada hyvää isännöintiä

Mitä on hyvä isännöinti?  Vastauksia on useita. Lain kirjain määrittelee taloyhtiön hallinnon hoitamisen sisällön. Tätä on pidettävä perustasona siihen mistä hyvä isännöinti lähtee. Sen tulee vähintään täyttää lain määräämät asiat.

Isännöinnin tulee myös hoitaa kaikki taloyhtiön juoksevat asiat. Tähän kuuluu myös asioiden hoitaminen ajallaan ja sovitulla tavalla. Kuitenkaan ei sovi unohtaa pro-aktiivista tapaa toimia, jossa rakennusten arvosta ja kunnosta pidetään huolta.

– Isännöintitiimimme ammattitaito korostuu monissa meneillään olevissa hankkeissa, joita tälläkin hetkellä on menossa. Vaihdamme kokemuksia ja saamme tukea toisiltamme kiperissä tilanteissa. Lisäksi tekniset isännöitsijämme omaavat laajan teknisen- ja rakennuspuolen osaamisen ja kokemuksen. Saneeraus- ja remonttihankkeet on osattava viedä läpi ammattilaisen ottein, onhan näissä tavanomaisesti kyse suurista rahoista.

Yhä oma-aloitteisempaa isännöintipalvelua kohti

Parhaiten menestyy, kun hoitaa työnsä oma-aloitteisesti suunnitelmallisesti ja hoitaa viestinnän taloyhtiön suuntaan. Suunnitelmallisuus kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisessä ja nostamisessa korostuu, kun rakennuskantaan tulee lisää ikää. Kunnossapidon ja korjaustoiminnan suunnittelu kannattaa ulottaa kymmenen vuoden päähän tai jopa pitemmälle.

− Tavoitteenamme onkin tehdä hieman enemmän. Sitä kohti pyrimme jatkuvasti, kerrotaan Kirkkonummen Huollosta.

Asiantuntijatiimissä eri alojen osaajia

Kirkkonummen Huolto Oy toimii yhdessä johtavien kiinteistöalan oikeusoppineiden kanssa, jolloin taloyhtiö saa tarvittaessa tarvitsemansa oikeudellisen tuen.

– Yhtä lailla talousasiantuntemuksen merkitys on tärkeä. Taloudelliset kysymykset ovat hallinnassa ja kirjanpidon osaaminen erinomaisella tasolla. Palvelu tuotetaan kokonaisuudessa oman henkilökunnan voimin, muistutetaan Kirkkonummen Huollon taloustiimistä.

– Rakentamisen ja saneeraamisen ja muun teknisen osaamisen merkitys korostuu, kun kiinteistökannan kunnossapidon asioita ratkaistaan. Tätä osaamista on omasta takaa. Se tuo sekä nopeutta, sujuvuutta ja taloudellisuutta asiakasyhtiöillemme.

Hoidamme kun omaamme

– Kun taloyhtiötä hoitaa, kun omaansa on tulos aina hyvä.

Luottamus syntyy keskinäisissä tapaamisissa ja asioiden hoitamisessa sovitusti ajallaan. Kaikkia asukkaita ja osakkaita tulee kohdella tasapuolisesti. Hallituksen kokouksessa tehdään päätöksiä ja isännöitsijä ryhtyy toimeenpanemaan hallituksen tekemien päätösten ja antamien ohjeiden mukaan. Tästä yhteistyöstä ja sen sujuvuudesta nauttii koko taloyhtiö.

5.9.2018