Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

ISÄNNÖINTITYÖ ON MONIPUOLISTA – TYÖ VAATII MONIOSAAMISTA

Isännöintityö on monen eri osa-alueen yhteensovittamista. Ammattitaitoista isännöitsijää tarvitaan yhä enemmän. Siksi Kirkkonummen Huollossa on jo vuosien ajan yhdessä koulutuslaitosten kanssa tehty tuloksellista yhteistyötä, jolla taataan osaavat henkilöt alalle ja hyviksi koettujen toimintatapojen opettaminen uusille henkilöille.

Tuoreen Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen mukaan valtaosa alan ammattilaisista on tyytyväisiä työnsä sisältöön. Työssä pidetään erityisesti monipuolisuudesta, itsenäisyydestä sekä työyhteisöstä.

Monipuolisuus käy ilmi työajan jakautumista eri tehtäviin. Eniten aikaa isännöitsijät käyttävät kontakteihin asiakasyhtiöiden hallitusten, osakkaiden ja asukkaiden kanssa. Nämä tehtävät vievät työajasta vajaat 30 %, jonka lisäksi hallinnollisten kokousten valmistelu osallistuminen ja kokouksen jälkeinen työ kaikkinensa on lähes 20 % työajasta. Kun tähän lisätään erilaiset korjaushankkeet, palvelujen hankinta asiakasyhtiölle, muiden hallinnollisten tehtävien hoitaminen ja talouden johtaminen, kuten suunnittelu ja seuranta sekä sidosryhmien kanssa käytävät palaverit ja kontaktit on selvää, että isännöitsijän työ on sekä vaativaa että aikaa vievää asioiden järjestelmällistä hoitamista.

Ei pidä unohtaa, että palveluun sisältyy vielä asiakaspalvelu, kirjanpito ja tilinpäätösten laadinta, vastike- ja vuokravalvonta, laskutus ja erilaiset kulutusseurannat, kuten vesi ja sähkö. Nämä isännöintiin kuuluvat muut tehtävät hoidetaan muiden ammattilaisten toimesta.

– Saumaton yhteistyö osapuolten kesken aikaansaa sen palvelun, joka näkyy hyvänä palveluna ja jonka piiriin yhä useampi yhtiö on siirtynyt viime aikoina. Erityisen kiitollisina olemme ottaneet vastaan vanhat asiakkaamme, jotka ovat välillä hankkineet palveluita toisaalta.

 Osaajia tarvitaan lisää

Asunto-osakeyhtiöiden määrä Kirkkonummella ja lähialueilla on kasvussa, sillä uudistuotantoa on ollut paljon. Suomessa on reilut 90 000 As Oy:tä tällä hetkellä. Nuoria kaivataan alalle lisää, koska lähivuosina eläkkeelle jääviä on alalla paljon. Sama kehitys koskee Kirkkonummen Huoltoa.

– Uudistuotannon osalta olemme kuulleet hankkeiden olevan hyvin pienet tällä hetkellä, mutta on kuitenkin odotettavissa, että rakentaminen toiminta-alueellamme jatkuu lähivuosina. Lisäksi alalta siirtyy lähivuosina ammattilaisia eläkkeelle, joka vastaavasti avaa uusia uramahdollisuuksia.

Uusia taitoja tarvitaan

Läntisellä Uudellamaallakin tarjotaan tulevaisuudessa monikielisiä palveluja, vaikka monikielisyys korostuu enemmän pääkaupungissa. Toisaalta muuttotappiopaikkakunnilla asukasrakenne ikääntyy ja yhtiöiden peruskorjausten tarve lisääntyy. Tämä saattaa johtaa yhtiöiden purkamisiin. Toisaalta etätyön mahdollisuus antaa ihmisille mahdollisuuden muuttaa kauemmas pääkaupunkiseudulta. Houkutus varmaan on suuri, onhan asuntojen hinnat hieman etäämmällä aivan eri tasolla.

AI (Artificial intelligence) on rynnistämässä jokaisen arkeen. Emme edes vielä tiedä, mitä kaikkea tehdään parin kolmen vuoden päästä tekoälyn avulla. Isännöinnin työ saa avukseen AI:n mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Ihmisten välistä kanssakäymistä ei sillä kuitenkaan voida korvata. Samalla kun on opittava hyödyntämään tekniikkaa ja digitaalisia ratkaisuja tulee sosiaaliset taidot korostumaan isännöintipalvelussa. Nämä keskeiset asiat korostuvat jatkossa ja niihin Kirkkonummen Huollossa panostetaan, jotta aikamme riittää ihmisten kohtaamiseen. Olemmehan perinteisesti palvelleet 8–16 arkisin. Vaikka monella alalla, myös isännöintialalla, palvelua saa vain ajanvarauksella tai määrättyinä soittoaikoina, toimimme eri tavalla. Olemme täällä asiakkaitamme varten, joten emme myöskään rajoita yhteydenottomahdollisuuksia.

50 v juhlavuosi jatkuu työn merkeissä

Tunnemme suurta kiitollisuutta siitä, että Kirkkonummen Huolto on toiminut kiinteistöpalvelujen tuottajana jo vuodesta 1974 ja täyttämme 50 vuotta ensi kesänä. Meille on annettu mahdollisuus olla osa tätä upeaa kehitystä. Juhlavuotena teemme työtämme kuten aiemmin. Hyväksi todetut toimintatavat, asiakaspalvelumme 8-16 kaikkina arkipäivinä, 24/7 päivystys, ihmisten kohtaaminen päivittäisissä töissämme ja töiden oikea-aikainen suorittaminen ovat meille arkipäivää. Lämmin kiitos Teille kaikille tästä mahdollisuudesta

29.9.2023