Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Kiinteistöpalveluala digitalisoituu

Isännöintiliitto ja valikoidut isännöintipalveluntuottajat ympäri Suomen pohtivat erilaisia digitaalisia palveluja alalle. Kirkkonummen Huolto Oy on mukana tässä työryhmässä ja tulee olemaan kärkipäässä erilaisten digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä ja käyttöönottamisessa.

Digitalisaation kehittäminen on investointi tulevaisuuteen ja investoinnit tällä saralla kasvavat. Investointien tarkoituksena ja palvelujen kehittämisellä tulee olla selkeä tavoite – parantaa palveluja ja tehostaa toimintaa, kertoo Kirkkonummen Huolto Oy:n toimitusjohtaja Benjam Kukko.

– Alan toimijat eivät koe digitaalisten palveluiden merkitystä kovinkaan suurena. Kuitenkin jo tällä hetkellä useilla aloilla digitaaliset palvelut ja järjestelmät tuovat huomattavia etuja toimintaan ja palveluihin. Tulemme olemaan näiden asioiden osalta kehityksen kärjessä, sanoo Benjam Kukko.

Työryhmässä pohditaan ja mietitään mm. asiakaspalvelujärjestelmien, erilaisten töiden hallintajärjestelmien ja viestintäjärjestelmien mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja etuja.

– Digitaalisilla palveluilla ja järjestelmillä tuotetaan arvoa asiakkaille ja sen merkitys yritysstrategiassa on merkittävä. Käytössämme on jo digitaalisia palveluja, mutta niiden määrä tulee kasvamaan vuosi vuodelta, sanoo toimitusjohtaja Kukko.

 Kirkkonummen Huollossa ymmärretään digitaalisten palvelujen merkitys osana yritysstrategiaa. Asiakkaille tulee pystyä tarjoamaan erilaisia alustoja ja kanavia asioiden hoitamiseen. Haasteena on enemmänkin löytää oikeat ulkopuoliset toimijat, digiosaajat, joiden kanssa yhteistyössä kehittäminen ja innovaatioiden työstäminen onnistuu. Liiketoiminta ei pelkästään tehostu vaan koko alan palvelut tulevat uudistumaan.

Asiakkaalta saatu palaute, yhteistyökumppaneiden ratkaisut ja omat innovaatiot antavat suunnan tarvemäärittelylle. Sitä kautta valikoituu muutama asia, joka tuodaan käytäntöön, avaa Kukko työryhmän ajatuksia.

Mitä on digitalisaatio?  Katso Elisan erinomainen video

digitalisaatio