Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Kirkkonummen Huolto – talkkaripalvelua kuten ennen

Entisajan talkkaria muistellaan vieläkin usein kaiholla. Ammattimainen kiinteistönhuolto on tänä päivänä korvannut yksittäisen talonmiehen. Taloyhtiölle Kirkkonummen Huollon tarjoama kiinteistönhuolto on paras ratkaisu.

MIHIN KIINTEISTÖNHUOLTOA TARVITAAN

Perustehtävänä on pitää kiinteistö kunnossa ja huolehtia siitä, että asuminen on turvallista ja arki sujuu. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että huoltoon ei tarvitse melkein koskaan olla yhteydessä.

– Yllättävät viat tai hälytykset tai ongelmat saattavat kuitenkin tulle eteen, milloin vain, ja silloin vaaditaan ripeää asioihin tarttumista ja vankkaa ammattitaitoa. Ympärivuorokautinen päivystys kaikkina vuoden päivinä tuo yhtiölle sen tarvitseman turvan, kertoo huoltopäällikkö Juha Tuomala Kirkkonummen Huollosta.

Kirkkonummen Huollon tavanomaiseen huoltopalveluun sisältyy lämmitysjärjestelmien valvonta, säätäminen, veden, lämmön ja energian kulutuksen seuranta, erilaisten taloteknisten laitteiden käyttö, ulkoalueiden puhtaanapito, nurmi- ja viheralueiden työt, talvikunnossapito lumitöineen ja liukkaudentorjuntoineen. Monet ovat myös asukkailta tulevat palvelupyynnöt.

Yleensä ilman huoltosopimusta ovat pienet rivitaloyhtiöt. Näissä asukkaiden/osakkaiden ja hallituksen vastuu kiinteistön toimivuudesta ja kunnossapidosta lisääntyy. Kun osakkaat itse hoitavat nurmikon leikkuun ja kolaavat pihansa, syntyy usein näkemyseroja siitä, kuinka tasapuolista töiden jakaantuminen on. Monessa tapauksessa puuhamiehinä on pari aktiivisinta osakasta. Kun huoltoyhtiö tekee työt, jakautuvat kustannukset tasapuolisesti kaikille.

MILLAINEN SOPIMUS?

Tavallisesti sopimus kattaa huolto- ja hoitotyöt, eli ns. laitostyöt sekä ulkotyöt, kuten nurmikonhoidon, ulkosiivouksen ja talvikunnossapidon, eli ns. ympäristöpalvelut. Lisäksi palveluihin kuuluu usein myös yhteisten tilojen siivouspalvelut.

Parhaiten toimiva, oikeansisältöinen hoito-, huolto- ja ulkotyö- sekä siivouspalvelu saadaan yhteistyössä tilaajan kanssa käytävässä palvelujen määrittelyssä. Säännölliset tapaamiset asiakkaan kanssa ovat suotavia, jolloin palvelujen toteutumisen arviointi on syytä käydä läpi. Laadukas kiinteistönhuolto tuottaa parhaan asumisympäristön ja oikein suoritetut huoltotyöt tuovat ennakoinnin avulla taloudellista säästöä.

Joskus halutaan tehdä jokin osa-alue itse, kuten liputus tai nurmikon leikkuu. Kiistaa saattaa tulla vuoroista, ja on myös muistettava, että ketään ei voi velvoittaa kyseisiin talkoisiin. Siksi kokonaisuuden hankinta on usein helpoin tapa.

KIRKKONUMMEN HUOLTO – PAIKALLINEN ALUEHUOLTOYHTIÖ

Kirkkonummella teollisuus tarvitsi 1970-luvulla paljon ihmisiä töihin. Täällä toimivat Suomen Sokeri, Nokian alumiinitehdas ja kaapelitehdas, Ericssonin puhelintehdas sekä Gyproc, jonka lisäksi Masalassa oli paljon teollisuutta. Kirkkonummelle tarvittiin paljon asuntoja 1970-luvulla, jolloin Gesterbytä ja Lindalia ryhdyttiin rakentamaan. Lisäksi Finnsbackaan rakennettiin oma kylä, joihin kaikkiin perustettiin aluehuoltoyhtiö. Aluerakentaja vastasi koko kylän rakentamisesta ja perusti aluehuoltoyhtiön tuottamaan omakustannushinnalla alueen taloille niiden tarvitsemat hallinto, huolto ja siivouspalvelut. Lindalin ja Gesterbyn yhtiöden yhdistyttyä syntyi Kirkkonummen Huolto. Tänä päivänä toiminta-alue on laajentunut ja palveluja tuotetaan Helsingistä Hankoon.

HENKILÖKUNTA

Kirkkonummen Huollon henkilökunta koostuu monista osaajista, erikoisosaamisesta, joilla tuotetaan hyvä kiinteistöpalvelu. Asiakaspalvelussa työskentelee neljä kaksikielistä henkilöä, jotka palvelevat huoltopyyntöjen vastaanottamisessa, avainasioissa ja monissa muissa taloyhtiön tarvitsemien palvelujen tuottamisessa.

Kiinteistöjen palveluista vastaa nimetty kiinteistönhoitaja, jolla on varahenkilö lomien tai vastaavien poissaolojen aikana. Lisäksi talvikunnossapidon palveluja tuottavat monet koneiden kuljettajat ja käsilumitöitä tekevät henkilöt. Kesäaikaan ulkoalueilla on parikymmentä kesätyöntekijää, jotka huolehtivat viheralueista.

Puutarhurimme tuottavat vaativia kasvien hoito- ja leikkaustöitä. Tarvittaessa perustamme uutta nurmikkoa, tai teemme istutustöitä. Uutuutena leikkipaikkojen tarkastuspalvelu alkaa kevätkaudella 2020.

Huoltopäällikkö vastaa työn johtamisesta ja seuraa palvelun laatua. Palveluohjaajat ovat tiimien esimiehiä ja vastaavat myös kohteiden perehdytykseen liittyvistä asioista.

Siivouksesta vastaavat koulutetut siistijät. Siivouksen laadusta ja palvelupyynnöistä vastaa siivouspalvelun työnjohto.

Palveluja saa tarvittaessa, vaikka keskellä yötä, mikäli yllättävä kiireellinen tehtävä yllättää. 24/7 toimivan päivystyspalvelun myötä apu saapuu paikalle hetkessä myös yöaikaan ja pyhinä.

ISÄNNÖINNI JA HUOLLON SAUMATON YHTEISTYÖ

Jos huoltohenkilöstön tuottama palvelu on tiimityötä, on se sitä ehdottomasti myös isännöinnin ja huollon välillä. Saumaton yhteistyö isännöinnin ja huollon välillä takaa nopean palvelun. Isännöinti saa huoltohenkilöt kiinni soittamalla, tekemällä palvelupyynnöt järjestelmiin tai kasvotusten.

– Jos kiinteistönhoitaja huomaa jotain poikkeavaa, hän on välittömästi yhteydessä isännöitsijään, jotta tämä saa tiedon poikkeavuuksista tuoreeltaan. Huollon, isännöinnin ja taloyhtiön asukkaiden keskinäinen luottamus tuottaa palvelun, josta kaikki voivat olla ylpeitä, sanoo Tuomala.

TÖIDEN TILAAMINEN

Suurin osa tehtävistä töistä sisältyy kiinteistönpalvelusopimukseen. Esimerkiksi vuotavan wc-istuimen tai hanan tiivisteiden vaihtotyö tai vaikkapa lampun vaihto kellarikäytävään tehdään huoltosopimukseen kuuluvana. Huoltosopimukseen sisältyy lukematon määrä erilaisia töitä, jotka toistuvat määritellyn ajanjakson mukaan.

Isännöitsijät antavat kiinteistöhuollolle työtilauksia, joista usein on tiedotettu hallitusta, tai muuten sovittu hallituksen kanssa.

Asukkaiden ja osakkaiden tekemät vikailmoitukset otetaan vastaan ja tehdään silloin kun ovat tavanomaista huoltotyötä. Jos on havaittu jotain tavanomaisesta poikkeavaa, asiasta tiedotetaan isännöitsijää/hallitusta, jonka jälkeen mietitään, miten asia ratkaistaan.

TÖIDEN KUITTAAMINEN

Vikailmoituksia ja työtilauksia voi tehdä ympäri vuorokauden käytössämme olevaan Huoltokanava järjestelmään. Kiireelliset ns. hätätyöt tulee sitä vastoin aina tehdä soittamalla.

Kun ”keikka” on tilattu Huoltokanavan kautta, työn edistymisen eri vaiheista tulee tietoa tilaajalle. Vastaavasti kun työ on valmis, siitä tulee tieto tilaajalle.

ERILAISIA HUOLTOYHTIÖITÄ

Alalla on monia erilaisia huoltoyhtiöitä. On suuria, maanlaajuisia toimijoita, on pieniä parin kolmen ihmisen yhtiöitä ja kaikkea tältä väliltä.

Kiinteistöpalveluja hankittaessa ratkaisevaa on henkilöstön asenne ja asiantuntemus. Paikallisuudella on myös merkitystä. Lisäksi yrityksen vahva tase on merkki siitä, että tiukassa paikassa yrityksellä on hartioita kantaa vastuunsa.

– Palvelupyynnöt, erityisesti yöaikaan ja viikonloppuisin hoituvat sujuvammin, kun palvelun tuottaa paikallinen yritys, jonka työntekijä asuu alueella. Turhan usein kuulee ikäviä tarinoita siitä, kun apua on jouduttu odottamaan pitkiäkin aikoja, pohtii Tuomala.

On myös tilanteita, joissa asukkaat ja osakkaat eivät tiedä mitä palveluja kiinteistönhuoltoon kuuluu tai asukkailla on hyvin vahva oma käsitys siitä, miten työt tulisi suorittaa. On tärkeää, että yhtiössä tiedetään sopimuksen sisällön taso pääpiirteittäin.

Siivouksen taso ei ole huono, jos porrashuone siivotaan kerran viikossa ja siivousta seuraavana päivänä porrashuoneeseen on ilmaantunut likaa, joka sitten on kaikkien harmina siellä koko viikon, seuraavaan siivouskertaan. Silloin on säästetty väärässä paikassa.

– Olemme saaneet paljon myönteistä palautetta huoltotöistämme, asia, josta olemme nöyrän kiitollisia. Kun yhteydenotto tulee asiakaspalveluumme, se ohjataan suoraan oikealle henkilölle, jolloin palvelun tuottaminen sujuu nopeasti ilman turhia välikäsiä. Tämä asia arvostetaan hyvin korkealle, muistuttaa huoltopäällikkö Juha Tuomala.

25.7.2019