Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Korjaushankkeet – riski vai mahdollisuus?

Korjaushankkeista puhuttaessa valtaosalle tulee mieleen seuraavat asiat: kallis hinta, paljon melua, aikataulujen pitämättömyys, huonoa työn jälkeä ja valtavasti haittaa.

Korjausrakentamisessa voi tietysti syntyä tilanne, jossa lopputulos ei välttämättä vastaa suunnitelmia. Kun perusajatuksena on se, että urakoitsijan on tarkoitus tuottaa voittoa ja taloyhtiön päällimmäinen ajatus on saada mahdollisimman halvalla hyvä lopputulos, ymmärrämme, että osapuolten näkemykset lopputuloksesta eivät välttämättä ole ihan samat.

– Korjausrakentamisessa lähes aina tulee esiin yllätyksiä. Nämäkin aiheuttavat päänvaivaa ja lisäkustannuksia. Näihin voi kuitenkin ennakkoon pyrkiä vaikuttamaan.

SUUNNITELMALLINEN TOTEUTUS

Kun taloyhtiön korjausrakentamiseen on olemassa selkeä PTS, on erilaisten korjaustöiden oikea-aikaisuus paremmin hahmoteltavissa. Hankkeiden energiataloudellisuus yhdessä kiinteistön kunnossapidon tarpeet huomioiden saadaan jo paljon enemmän tietoa päätöksenteon pohjaksi. Silloin hankkeet viedään läpi oikeassa järjestyksessä.

Hanke on aina syytä aloittaa perusteellisella kuntotutkimuksella, jonka pohjalta ryhdytään itse hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelussa määritellään mitä korjataan, millä tavalla ja minkälaista lopputulosta tavoitellaan. Kun vihdoin päästään toteutussuunnitteluun ja itse toteuttamiseen tulee aina muistaa, että laadukas valvonta on tilaajan etu. Valvojan tulee myös dokumentoida hankkeen aikaiset havainnot perin pohjin.

ISÄNNÖINNIN ROOLI

Isännöitsijän tehtävänä on auttaa hallitusta hankkeen aikana ja tuoda hallituksen tietoon hyvät tekijät, sellaiset, joista on hyviä kokemuksia.

– Monesti väitetään, että isännöitsijät suosivat joitakin toimijoita muiden kustannuksella. Näin ei tietenkään ole, kyllä tarjoukset pyydetään kaikilta, joilta hallitus toivoo. Pitkäaikainen kokemus tuo mukanaan tietoa kenen kanssa hommat sujuvat, myös jälkeenpäin, jos korjattavaa on. Eihän kukaan ehdoin tahdoin halua valita sellaista toimijaa, jonka kanssa tiedetään ongelmia olevan tulossa.

KUN MENEE PIELEEN

Vaikka valinta tehdään kokemukseen perustuen hyvän ja luotettavan toimijan kanssa, saattaa jokin asia kuitenkin pettää. Silloin on syytä varautua reklamointiin.

– Hyvä hankkeen aikainen dokumentaatio auttaa, jos jokin asia ei ole mennytkään kuten on sovittu ja lopputulos ei vastaa tilattua, vaan syntyy kiistaa asiasta.

Tekninen osaaminen, hyvin dokumentoitu tarvittavan laaja valvonta ja hyvä juridinen asiantuntijan apu ovat tuiki tärkeät, mikäli sopimuksen mukaista lopputulosta ei ole saavutettu. Tarvittavat asiakirjat laaditaan hyvissä ajoin ja riittävän perusteellisesti ja muodoltaan oikeina, kun ryhdytään vaatimuksiin urakoitsijaa kohtaan.

Päätökset ovat taloyhtiön tekemiä ja isännöitsijän tehtävänä on auttaa yhtiötä. Jos joudutaan reklamoimaan kannattaa yhtiön ja hallituksen puhaltaa yhteen hiileen. Silloin yhtiön edut turvataan parhaiten.

25.7.2019