Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Koulut alkavat ja pienet ihmiset tulevat liikenteeseen

KH OY- Heijastimet tänäkin vuonna ekaluokkalaisille

Kaukovaloja käyttävä autoilija näkee ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan jalankulkijan noin 150 metrin etäisyydeltä vaatetuksesta ja auton valoista riippuen. Heijastinta käyttävä nähdään jopa yli 600 metrin päästä.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 2014 liikenteen onnettomuuksia. Hämärällä tai pimeällä tapahtuneissa jalankulkuonnettomuuksissa menehtyi 16 jalankulkijaa. Heistä 15 ei käyttänyt heijastinta. Jalankulkuonnettomuuksista yli puolet tapahtui hämärän tai pimeän aikaan. Jalankulkuonnetto-muuksista 28 prosenttia tapahtui suojatiellä. Eri todennäköisyyksin olisi heijastinta käyttämällä heistä kolme voinut pelastua.

– Tämä kertoo karua kieltään. Heijastin on paras mahdollinen turva ihmiselle, joka liikkuu pimeän tai hämärän aikaan liikenteessä. Erityisesti sateen sattuessa heijastimen käytön merkitys lisääntyy.

Kirkkonummen Huolto Oy lahjoittaa tänäkin vuonna heijastimet kaikille ekaluokkalaisille Kirkkonummella, perinne joka on jatkunut jo usean vuoden ajan. Yhtiön oma henkilökunta liikkuu jo aikaisin aamulla talojen pihoilla työtehtävissä, ja toivomme kaikkien käyttävän heijastimia sekä pihoilla että jalankulkuteillä kuin myös katuosuuksilla, kerrotaan Kirkkonummen Huollosta.

Liikenneturva – Kiinnitä heijastin oikein

Heijastimia on vapaasti riippuvia, irrotettavia ja kiinteitä. Riippuva heijastin kiinnitetään polven korkeudelle niin, että se pääsee vapaasti heilumaan. Autoilija havaitsee parhaiten tien puoleiselle sivulle kiinnitetyn heijastimen. Riippuheijastimen pitää päästä heilumaan vapaasti ja näkyä sekä eteen, taakse että sivulle.

Stretch- tai jousiheijastin kiinnitetään ensisijaisesti tien puoleiseen ranteeseen tai kyynärvarteen. Heijastimen voi kiinnittää myös sääreen, jos käytössä on useampia heijastimia.

Erilaiset heijastimet eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä. Mitä useampia heijastimia käytetään, sen paremmin autoilija näkee pimeässä tai hämärässä kulkevan jalankulkijan. Molemmin puolin kiinnitetyt heijastimet auttavat autoilijaa hahmottamaan tiellä kulkijan myös leveyssuunnassa.

Mielestäni tällainen ekaluokkalaisten turvalliseen koulumatkaan liittyvä perinne on todella merkittävä ja Kirkkonummen kunnan sivistystoimi arvostaa Kirkkonummen Huolto Oy:n  esimerkkiä ja yhteistyötä paljon, kertoo hallintopäällikkö Tiina Koivisto Kirkkonummen kunnasta.

– Turvallinen koulumatka on tärkeä osa koulun aloitusta, syksyn ja talven tullessa pieni koululainen ei näy ilman heijastimia. On hienoa, että perheiden ja koulun lisäksi myös muut tahot ottavat osaa turvallisuuskasvatukseen. Turvallisuus liikenteessä on meidän kaikkien yhteinen haaste – ei vain ensimmäisinä koulupäivinä vaan koko kouluvuoden ajan, muistuttaa Koivisto.

Vakuutusyhtiö Ifin tekemässä kyselyssä on lapsilta saatu seuraavanlaisia vastauksia liikenteen asioista kysyttäessä:

Aja hiljempaa

Koululaisten ykköstoive liikenneturvallisuuden parantamiseksi on se, että autoilijat ajaisivat hiljempaa. Kakkosena lasten toivelistalla on, että autoilijat pysähtyisivät suojatien eteen.

Muita pienten koululaisten huolenaiheita koulumatkalla ovat myöhästyminen, kovaa ajavat autot, humalaiset sekä isot autot, kuten rekat ja bussit.

”Ei puhelinta eikä hurjastelua”​

Lähes jokainen lapsi on nähnyt aikuisen käyttävän puhelinta vähintään joskus autoa ajaessaan. Neljä viidestä lapsesta ei hyväksy aikuisen puhelimen käyttöä autolla ajettaessa.

Lapset toivovat, että liikenteessä keskityttäisiin ajamiseen eikä puhuttaisi puhelimessa

Kaverit vaikuttavat koulureitin valintaan

Koululaiset kulkevat koulumatkansa useimmin jalan tai pyörällä. Neljäsosa kulkee matkan kouluun autolla vanhemman tai muun aikuisen kyydissä. Kaverin kanssa koulusta kotiin on kolme neljäsosalle lapsista yleisin tapa taittaa kotimatka koulun jälkeen.

Juttelu ja leikkiminen kavereiden kanssa ovat mieluisinta puuhaa koulumatkojen aikana.

Melkein kaikille koululaisille on opetettu turvallisin reitti kouluun. Vain noin kolmannes kertoo kulkevansa tätä turvallisinta reittiä aina. Useimmin turvallisimmalta reitiltä poiketaan siksi, että kaverit käyttävät eri reittiä.

Kaivetaan heijastimet esiin ja käytetään niitä. Toimitaan turvallisesti liikenteessä.

3.8.2017