Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Leikkipaikat kuntoon

Kauppalehti 10.3.2018

Leikkipaikkaan liittyvä vastuu voi yllättää taloyhtiössä

Taloyhtiöiden on syytä huolehtia pihojensa leikkipaikkojen turvallisuudesta. Esimerkiksi talven jälkeen leikkipaikat olisi hyvä tarkistaa ja kunnostaa.

Taloyhtiöt vastaavat piha-alueella olevien leikkipaikkojen turvallisuudesta.

Kiinteistöliiton mukaan leikkivälineiden turva-alustat kannattaa talven jälkeen möyhiä tai uusia tarvittaessa. Kannattaa myös varmistaa, että välineet ovat tukevia eikä kuristumisvaaran aiheuttavia paikkoja ilmene.

“Taloyhtiöiden leikkipaikat ja siellä käytettävät välineet ovat kuluttajaturvallisuuslain mukaisia kuluttajapalveluita ja kulutustavaroita. Leikkipaikan tulee olla turvallinen käyttäjälleen riippumatta siitä, asuuko yhtiössä lapsia tai minä vuonna taloyhtiö on rakennettu”, Kiinteistöliitto muistuttaa.

Vaaran paikkoja ilmestyy leikkipaikoille ajan myötä, jos tarkastus- ja huoltotyöt laiminlyödään.

”Mikäli taloyhtiön leikkipaikalla on teknisiä välineitä tai käyttöaste on korkea, tarkastuksen tekijällä on oltava syvempää osaamista ja tietoa aiheesta”, sanoo Tukesin leikki- ja liikuntapaikoista vastaava ylitarkastaja Arttu Mäkinen tiedotteessa.

Leikkivälineiden turvallisuudesta on olemassa omat turvallisuusstandardit, ja taloyhtiön kannattaa varmistaa, että hankittavat välineet ovat standardin mukaisia. Taloyhtiö voi kuitenkin hankkia myös muunlaisia kuin standardit täyttäviä leikkivälineitä, kunhan se varmistaa, että ne eivät ole lapsille vaarallisia.

Kaikenlaisten leikkivälineiden turvallisuudesta on tärkeää huolehtia säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla.

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimuksia päivitetään tietyin aikavälein. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että käytössä olevia leikkikenttävälineitä tulisi päivittää uusien vaatimusten mukaisiksi silloin, kun ne ovat turvallisia. Jos vahinkoja sattuu, taloyhtiön on tärkeää pystyä osoittamaan, että leikkivälineiden turvallisuudesta ja niiden turvallisesta sijoittelusta on huolehdittu.

Lue Tukesin ohje

Tarkista leikkipaikka

Tarkista iskuavaimentavan alustan kunto ja kattavuus. Turvahiekkaa lisätään tarvittaessa.

Rikkoutuneet välineet tulee heti korjata vuodenajasta riippumatta.

Korjaa mahdolliset lahovauriot ja huonokuntoiset perustukset.

Tarkista keinujen saranoiden ja ketjujen kunto.

Myös leikkipaikan hygieniasta on huolehdittava.

Kotikäyttöön tarkoitettuja trampoliineja (EN 71) ei ole tarkoitettu käytettäväksi taloyhtiöiden pihoilla.

27.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4.2018