Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Luotettavaa isännöintiä

Luotettava auktorisoitu kiinteistöpalveluyritys on hallituksen turva

 

Taloyhtiöt hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että taloyhtiön hallinto ja muut asiat hoidetaan asianmukaisesti. Pahimmassa tapauksessa hallitus on vastuussa laiminlyönneistä osakkaille.

 

Huolehtiminen siitä, että yhtiöllä on pätevä isännöintiyritys, kuuluu taloyhtiön hallitukselle. Varsinkin pienemmillä yhtiöillä on vaikeuksia saada tarjouksia, koska valtaosa yrityksistä tavoittelee suuria voittoja ja hinta muodostuu silloin kovaksi.

 

Pienen asunto-osakeyhtiön voi olla vaikeampi vaihtaa isännöitsijää kuin suuren. Moni isännöintitoimisto ei ota pieniä kohteita lainkaan, koska niiden hoitaminen ei ole kovin kannattavaa. Kirkkonummen Huolto Oy ei kohtele pientä yhtiötä eri tavalla kun suurta – kaikki ovat yhtälailla tervetulleita palvelun piiriin.

Huomiota tulee kiinnittää yhtiön laatuun ja taloudelliseen asemaan

Onko yrityksellä riittävästi osaavaa henkilökuntaa, isännöitsijöitä, asiakaspalvelijoita, kirjanpitäjiä, reskontranhoitajia ja vastikevalvontaa. Onko yrityksellä tarvittavaa kokemusta ja ammattitaitoa? Onko isoihin korjauksiin tarvittavaa teknistä osaamista ja rakennuskoulutuksen saanutta henkilöstöä? Onko yrityksellä auktorisointi tai muu laatujärjestelmä? Myös yrityksen taloudelliset taustat tulee tarkistaa ja selvittää miten taloyhtiön rahaliikenne on turvattu. Miten yritys huolehtii yritys tilaajavastuulain velvoitteista.

Hallitus on taloyhtiössä avainasemassa ja paljon haltijana ja pahimmassa tapauksessa korvausvelvollinen taloyhtiölle. Mikäli jokin ikävä onnettomuus sattuu, saattaa osakas lähteä vaatimaan hallitukselta korvausta ja vedota vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:ää (“Joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen”).

Järjestämällä taloyhtiölleen toimivan kiinteistöpalvelun Kirkkonummen Huollosta (isännöinti, huolto ja ulkotyöt) toimii hallitus huolellisesti ja turvaa oman selustansa.

Kirkkonummen Huolto taloudellinen asema

Kirkkonummen Huolto tilaajavastuu

Suomen vahvimmat 2015 logo