Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Miten meidän on hyvä toimia vuonna 2023 ja vastaisuudessa?

Hyvä hallintotapa suosittaa taloyhtiöiden hallintoa toimimaan avoimesti ja huolehtimaan taloyhtiöstä ja asumisviihtyvyydestä. Tehdäänkö Teillä niin?

Mietitäänkö asioita vuosiksi eteenpäin?

Jos asiat tehdään ns. kokemusperäisesti kannattaa pohtia asiaa uudemman kerran. Eihän vastaus vain ole, että meillä on lain vaatima kunnossapitotarveselvitys viideksi vuodeksi eteenpäin. Lisäksi on hyvä laatia suunnitelma myös siitä eteenpäin ja päivittää sitä vuosittain.

Osakkaiden kutsuminen yhtiökokoukseen

Lain vaatimus on kaksi viikkoa ennen kokousta, mutta parempi on, jos asian voi tehdä jo aiemmin. Mikään ei estä ilmoittamasta aiottua kokousajankohtaa jo paria kuukautta ennen. Toki, etäyhteyden käyttö helpottaa. Vaikka ajankohtaan osuu matka, sieltäkin voi osallistua.

Hallituksen kokoukset

Jos kokoonnutaan ja turistaan niitä näitä kahvittelun lomassa, ei päätöksiä juuri synny. Puheenjohtajan ja isännöitsijän hyvä valmistelu edesauttaa asiaa. Kun isännöitsijä on toimittanut ennakkoon asialistan, jossa kohdittain päätetään asiasta, ollaan jo kiitettävällä tasolla ja asiat etenevät.

Suunnitelmallisuus

Taloyhtiön elämä on erilaista eri vuodenaikoina. Monessa on kevät- ja syystalkoot. Näiden välissä on hyvä muutenkin viestiä ajankohtaisista asioista.

Uusia hallituksen jäseniä on informoitava

Jos uudella hallituksen jäsenellä ei ole mitään tietoa aiemmasta on vaikea päästä kiinni talon asioihin. Hyvä tapa on, että vanhemmat hallituksen jäsenet perehdyttävät ja isännöitsijä ja puheenjohtaja opastavat tutustumaan Kirkkonummen Huollon tarjoamaan Huoneistotieto.fi järjestelmään, josta löytyy taloyhtiön arkisto ja päätökset kokouspöytäkirjojen muodossa muun aineiston lisäksi.

Asukasviestintä

Hyvään hallintoon kuuluu avoin viestintä. Tapoja on monia, perinteisesti monissa on viestitty ilmoitustaululla. Tätä päivää on Huoneistotieto.fi käyttö, joka kuuluu Kirkkonummen Huollon palveluihin. Viestintä on reaaliaikaista ja viestin perille tulo on nopeaa, kun se lähetetään s-postiin tai push-viestinä suoraan puhelimeen.

13.1.2023