Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Miten onnistutaan valitsemaan taloyhtiölle hyvä isännöitsijä?

Isännöintipalveluita on monenlaisia, joten taloyhtiön kannattaa miettiä, mitä isännöinniltä omassa yhtiössä halutaan. Onko tarpeen tyytyä toimintaan, joka on sinnepäin. Tällaista näkee yllättävän paljon, jopa niin, että palvelun aloittaminen onnistuu vasta kun ”vanhat tekemättömät asiat” laitetaan kuntoon.

Taloyhtiöiden tyytyväisyys isännöintiin on eräs asumisen keskustelujen suosikkiaihe. Monelle käsitys isännöintipalvelusta on epäselvä ja se saatetaan sekoittaa myös huoltoon. Kirkkonummen Huollossa asiaan on myös tätä varten täydellinen ratkaisumalli olemassa – huolto ja isännöinti voidaan hankkia samasta paikasta, jolloin palvelut täydentävät toisiaan sen sijaan että isännöitsijä tai huolto osoittavat toinen toisiaan.

Isännöitsijä on taloyhtiön ”kaveri”. Kyseessä on hallituksen yhteistyökumppani ja työtä tehdään yhdessä. Kumppanuus pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja avoimeen keskusteluun sekä asioiden hoitamiseen sovitulla tavalla ja sovitussa ajassa.

Hyvän ja luotettavan isännöintikumppanin löytäminen koetaan usein taloyhtiöissä vaikeaksi. Se onkin ymmärrettävää, sillä erityisesti se, mitä palveluun kuuluu ja mitä ei kuulu ei useinkaan selviä tarjouksesta. Halpa ”kynnysraha” jolla saadaan sopimus voikin olla toteutuvalta hinnaltaan jopa kaksinkertainen, kun lisälaskuja tulee milloin mistäkin.

Ei asuntoyhtiön tarvitse tyytyä sellaiseen, sillä läpinäkyvää palvelua ja hinnoittelua on saatavilla. Silti harva taloyhtiö vaihtaa isännöintiä, vaikka olisi tyytymätön nykyiseen. Vaihtamalla ei aina parane, mutta useimmiten kyllä. Kirkkonummen Huollon asiakasmäärä kasvaa tasaisesti, koska palveluumme ollaan hyvin tyytyväisiä. Erityisesti selkeä hinnoittelu on saanut paljon kiitosta. Lisäksi olemme todella iloisia siitä, että yhtiöt, jotka ovat kokeilleet toisen palveluntuottajan palveluja palaavat takaisin asiakkaiksemme. Se jos mikä lämmittää suuresti ja se osoittaa toimintatapojemme toimivuuden ja luotettavuuden.

Taloyhtiöiden hallituksiin tarvitaan paitsi osaamista ja johtajuutta taloyhtiön johtamiseen niin myös osto-osaamista. Isännöinnissä tarvitaan panostuksia palveluiden kehittämiseen ja erottautumiseen ja erityisesti hyvän palvelun tuottamiseen. Tähän panostamme joka päivä.

Lisäksi tarvitaan tahtoa hyvän ja luottamuksellisen yhteistyön rakentamiseen sekä paljon avointa keskustelua. Isännöinnin uudet eettiset ohjeet ovat hyvä ohjenuora, johon perustaa hyvä ja toimiva yhteistyö.

28.6.2023