Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Muutos taloyhtiöiden lukitusasioihin – huoltoyhtiöllä oltava turvallisuusalan elinkeinolupa?

Taloyhtiöiden lukitukseen liittyvät toimenpiteet muuttuivat tammikuusta 2019 alkaen luvanvaraisiksi. Kirkkonummen Huolto Oy:llä on turvallisuusalan elinkeinolupa, joka on edellytys näiden tehtävien hoidolle.

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki uudistui 1.1.2017. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen taloyhtiön lukitusasioiden hoitoon tarvitaan turvallisuusalan elinkeinolupa.

1.1.2019 alkaen turvasuojaustehtäviä saavat tehdä vain yritykset, joille lupa on myönnetty. Luvan myöntää Poliisihallitus, jolta voi myös varmistaa mitkä toimenpiteet kuuluvat normaaliin kiinteistönhuoltoon ja mitkä turvasuojaustehtäviin.

Lain piirissä olevia turvasuojaustehtäviä ovat:

– lukkojen asentaminen, huolto ja korjaus

– avainten ohjelmointi

– lukkojen sarjoittaminen (vaihdetaan avainpesä, jotta vanha avain ei sovi enää)

– lukkorungon vaihtaminen (esim. lukkorunko on rikki tai toiminnoilta halutaan jotain uutta)

– kulunhallinta- ja valvontajärjestelmien pääkäyttö (tehdään järjestelmää muuttavia tehtäviä kuten kulkualuemuutoksia).

Luvan tarvitsevat alalla olevat yritykset. Lupaa edellyttäviä toimenpiteitä ei saa tehdä ennen kuin poliisi on hyväksynyt lupahakemuksen.

Uudistuksella halutaan ennen kaikkea parantaa asumisturvallisuutta ja varmistaa, että yrityksissä työskentelevät henkilöt voidaan osoittaa luotettaviksi.

Poliisi ylläpitää listaa yrityksistä, joille lupa on myönnetty: Luettelo turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoista 

 


1.2.2019