Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Näin annat naapuriapua turvallisemmin

Korona-tilanne on nostanut esille huomion siitä, että naapuriavulle ei ole selkeää kanavaa tai ohjeistusta. Suomessa on tarve avun selkeämmälle koordinaatiolle, jotta se tapahtuu turvallisesti. On myös tärkeää saada korona-apua tarvitsevat ja sitä tarjoavat kohtaamaan. Parhaat edellytykset avun alueelliseen koordinaatioon on kunnilla. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on luonut ohjeet naapuriapua antaville ihmisille yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.

SPEK julkaisi yhteistyössä Eläkeliiton kanssa ohjeet naapuriavun antamisesta turvallisemmin kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja apua tarjoavien ihmisten käyttöön. Ohjeissa on huomioitu koronatilanteen lisäksi riskiryhmien asumisturvallisuus laajemminkin. Ohjeet on tarkistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Naapuriapua voi olla kauppa-avun lisäksi autettavan paloturvallisuuden varmistaminen, jotta vältytään pelastustoimen tarpeettomalta kuormittumiselta tai yksinäiselle tärkeän lemmikin vieminen hoitoon.

Eläkeliiton juttuluuri -puhelinpalvelu tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden jakaa elämän iloja ja suruja. Juttuluuri ei ole kriisipuhelin eikä se anna asiantuntijatietoa tai neuvoja esimerkiksi koronatilanteeseen liittyen. Se antaa kuitenkin ikääntyneille mahdollisuuden sanoittaa ääneen tilanteen aiheuttama ahdistus ja pelko myötäelävän kuuntelemisen kautta arkisista asioista keskustelemisen lisäksi.

Onko Sinun taloyhtiössäsi avun tarpeessa olevia?

Valitse ja tulosta teidän taloonne sopiva dokumentti sivun alaosan listasta. Muistuta kaikkia auttamishaluisia naapureita olemaan erityisen varovaisia: kuka tahansa meistä voi olla viruksen kantaja. Olkaamme erittäin tarkkoja siinä, että käsitellään kaikkia tavaroita puhtain käsin ja varotaan virustartunnalle altistumista.

Valitettavasti myös huijareita on liikkeellä. Pohtikaa siksi naapureittenne kanssa, kuinka voisitte yhdessä valvoa, ettei näihin lappuihin tule vääriä nimiä ja puhelinnumeroita. Tämä on tärkeää etenkin, jos rappukäytävään pääsee hyvin helposti.

Kaikkien on tärkeä tiedostaa avunantamiseen sisältyvät riskit – mutta myös ne riskit mitkä seuraavat siitä, että ihmiset jäävät yksin: mitä enemmän pidämme naapureihimme nyt yhteyttä, sitä vähemmän on “markkinaa” niille, jotka ovat liikkeellä rikollisin aikein.

16.4.2020