Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Oikeat palvelut ja ammattitaitoinen kumppani

Oikeat palvelut ja ammattitaitoinen kumppani = huoletonta asumista ja arjen säästöjä yhtiölle

Taloyhtiön toimintojen tehostamisella voi saada aikaan paljon

Yhtiökokouskausi lähestyy ja on hyvä miettiä missä mallissa taloyhtiösi on. Onko esimerkiksi sauna lämmin eikä kukaan käytä sitä? Tai onko yhtiöllä edelleen vettä kuluttavia suihkuja ja suuttimia? Alla muutamia ajatuksia joita kannattaa pohtia.

Kiinteistönhuolto

Huoltosopimus tulee olla ajantasainen.  Sisältääkö palvelu esim. tasakattoisten taloyhtiöiden kattojen tarkastuksen? Mikäli näitä ei tehdä ja kattokaivot ovat tukossa, on vesivahinko ennemmin tai myöhemmin tiedossa. Ulkoalueiden osalta voi syntyä tilanne jossa ei ole ostettu jotain palvelun osaa. Jos tästä ei ole yhtiössä tietoa, on helppoa syyttää huoltoyhtiötä, vaikka kyseinen palvelu ei edes kuulu sopimukseen.

Oikea laatu

Jos korjaustarvetta pitkitetään, ollaan pian sellaisessa tilanteessa, että korjaus tulee kalliimmaksi, kuin jos asialle olisi tehty jotain heti.

Lisätyöansa

Useilla yrityksillä on tapana antaa edullinen tarjous saadakseen toimeksiannon ja myöhemmin tehdä tiliä lisätöillä. Kannattaa siis varmistaa, mitä kaikkea palveluun kuuluu. Kirkkonummen Huolto Oy:n kiinteähintaiset palvelut ovat kautta historian olleet kattavat.

Hallinto ja henkilöstö

Isännöinti

Isännöintisopimus kannattaa käydä läpi ja tarkistaa, että kiinteään hintaa kuuluu kaikki oleellinen. Tällaisia ovat postimaksut, kopiot, muutostyöhakemusten käsittely ym. Palvelut jotka toistuvat vuosittain, muuttuvat ajan myötä kalliiksi, mikäli niistä laskutetaan vuosittain erikseen.

Jos yhtiö on hyvin pieni saattaa pelkkä taloushallinto olla vaihtoehtona. Silloin isännöintipalvelusta maksetaan erikseen tuntihintaa, jos sellaista tarvitaan.

Hallitus

Maksetaanko hallitukselle palkkiot heidän tekemästään työstä? Ovatko palkkiot suhteessa työn vaativuuteen oikeat? Entä ulkopuolisen hallitusammattilaisen käyttö? Kun taloyhtiö suunnittelee laajaa linjasaneerausta tai esimerkiksi aikoo myydä osan tontista rakennusliikkeelle, on hallituksessa syytä olla osaamista. Jos sopivaa osaamista ei löydy taloyhtiöstä, sen voi ostaa ulkopuolelta.

Tilintarkastaja

Hyvä tilintarkastaja ei välttämättä maksa liikaa. Yleensä ei puhuta isoista summista. Kuitenkin tilintarkastuksen hinnoissa on jopa kolminkertaisia hintaeroja. Kun tilintarkastaja tuntee isännöintitoimiston tavan toimia, on tarkastus helppoa.

Jätehuolto

Jätehuolto tulee mitoittaa oikein ja varmistaa, että palvelutaajuus on sopiva. Tämä tarkoittaa, että roska-astioita ei tyhjennetä puolitäysinä. Mikäli astiat täyttyvät on ympäristössä roskia, jotka tekevät piha-alueet epäsiisteiksi. Se lisää ulkoalueiden puhtaanapitotarvetta ja kasvattaa kustannuksia

Hinnoitteluun on hankala vaikuttaa. Vapaa kilpailu ei toteudu jätehuollossa. Kannattaa kuitenkin tarkistaa miten roskien lajittelu vaikuttaa hinnoitteluun.

Siivous

Puhtaanapidossa on tärkeintä käydä sisäinen keskustelu sopivasta palvelutasosta. Kuinka usein on syytä siivota. Palveluun kannattaa lisätä vuosittainen peruspesu, jolloin ylläpitosiivous helpottuu. Paikat ovat siistit ja puhtaat.

Siivousalan ammattilaiset pitävät paikat puhtaina ja hoitavat työt ajallaan. Liian harvoin tapahtuva siivous aiheuttaa tyytymättömyyttä ja siivouksen taso ei miellytä. Porrassiivouksessa minimikäyntimääränä pidetään yleisesti 2 x viikossa, isommissa taloissa 3 x viikossa on yleisin.

Pankkiasiat, vakuutukset ja yhteiset tilat

Lainat ja vakuutukset

Taloyhtiön rahoitus ja vakuutukset hoidetaan tavanomaisesti kilpailuttamalla. Kirkkonummen Huolto Oy:n henkilöillä on näkemystä ja tietoa yleisestä hintatasosta. Vakuutus ja rahoituslaitokset tuntevat tapamme toimia, hinnoitteluun saadaan selkeyttä ja etua. Vakuutusasiantuntemus kumppanina toimivan meklarimme kautta auttaa varmistamaan, että kaikki tarpeellinen on vakuutettu ja vakuutusturva on tarpeeksi kattava.

Kassa

Kassavarojen optimointi on syytä huomioida. Yleensä sopivan kokoinen kassa on vähintään kolmen kuukauden vastikemäärä. Jos varoja on huomattavan paljon, jolle ei ole käyttötarvetta tiedossa, on syytä harkita olisiko syytä jättää vastike perimättä. Jos kassa on erityisen suuri voi asuntoaan myyvä joutua tilanteeseen, jossa on mahdotonta siirtää kyseistä rahaa asunnon hintaan.

Yhteiset tilat

Onko taloyhtiöllä yhteisiä tiloja käyttämättöminä? Voisiko niitä hyödyntää? Voisiko niitä vuokrata? Kannattaa tarkistaa, että taloyhtiön vuokraamat tilat on vuokrattu markkinahintaan.

Lämpö, vesi ja sähkö

Lämpö

Taloyhtiöstä riippuen, lämmöntalteenottojärjestelmällä tai maalämmöllä voidaan saada huomattavaa säästöä. Kyseisiä hankkeita on toteutettu jo useissa Kirkkonummen Huollon hoitamissa taloissa.

Lämpöhukkaa ehkäistään pitämällä huoli talon julkisivusta. Kun julkisivu on asianmukaisessa kunnossa, ikkunat, ovet ja tiivisteet ovat ehjiä, niin myös lämpöhukka on pienempi.

Kolmas tapa säästää lämmityskuluissa on säätää huoneistojen sekä yhteisten tilojen lämpötila sopivaksi. Lisäksi lämpimän veden kulutuksen hallinta säästää huomattavia summia.

Vesi​

Vettä säästävät suihkut ja hanasuuttimet säästävät sekä vettä että energiaa. Säästö on huomattava ja vastaa energiamäärää joka on yhtä suuri kuin sisätilalämpötilan pudottaminen kahdella asteella. Kirkkonummen Huolto Oy:ssä on osaamista asiaan liittyen. Investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa.

Vesimittareiden asentaminen hillitsee yleensä vedenkäyttöä. Putkiremontin yhteydessä voi olla hyvinkin kannattavaa asentaa vesimittarit.

Laitteet tulee pitää kunnossa ja tarvittaessa uusia, se vähentää vedenkulutusta. Samoin vuotavat hanat, vessanpytyt ja putkien vuodot tulee korjata välittömästi. LVI-asentajamme korjaa kyseiset viat välittömästi.

Sähkö

Sähköä voidaan säästää esimerkiksi asentamalla liiketunnistimet yhteisten tilojen valoihin ja vaihtaa valaisimien lamput Led-lamppuihin. Tarkista saunan käyttöaste ja karsi turhat saunavuorot.

Kuivaushuoneen ja kylmätilojen käyttötarpeet on hyvä käydä läpi ja miettiä niihin yhteiset pelisäännöt.

Lämpö-, vesi- ja sähkökuluja voidaan alentaa tiedottamalla asukkaita parhaista menettelytavoista.

Kilpailuttaminen

Taloyhtiön palveluiden hankinta on pääsääntöisesti isännöitsijän harteilla. Kuitenkaan ei ole järkevää kilpailuttaa jokaista osa-aluetta vuosittain. Ei ole kenenkään etu valita halvinta tarjousta, jolla sitten palvelua ei ole enää vara tuottaa. Tämä vaatii pelisilmää ja kykyä hahmottaa kokonaisuus. Palvelun hinta on aina suhteessa ostettavan palvelun tuottamisesta syntyvään aikaan.

On myös muistettava, että luotettavat palveluntuottajat ja kumppanit hoitavat työnsä sovitusti ja huolehtivat yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

22.2.2018