Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

“Onko toimistojen laskutuksissa ilmaa”?

Näin oli otsikoitu HS mielipidesivulla 3.5.2018 hallitusaktiivi Matti Kuparin kirjoitus. Kirjoituksessa Kupari otti kantaa joidenkin isännöintitoimistojen yleistyneeseen tapaan, jossa lisälaskutuksen osuus kasvaa vuosi vuodelta.

Taloyhtiön on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta verrata syntyvää kulupuolta siinä vaiheessa kun tarjouksia vertaillaan. Mikäli lopullisen palvelun hinnan muodostuminen jää arvoitukseksi voi vai arvailla, mikä palvelun hinta todellisuudessa on.

Kupari kertoo olleensa taloyhtiöiden hallitustyöskentelyssä lähes 40 vuotta ja että viime vuosina on otettu käyttöön muun muassa ostoveloituksia ja erillisveloituksia, jotka kirjataan eri tileille esimerkiksi oston prosenttiveloituksena sen mukaan, mistä asiasta ja projektista on kyse. Lisäksi hän kertoo, että isännöitsijä ei osannut vastata, kun oli kysytty toimiston tekemää kokonaislaskutusta. Laskelma oli osoittanut, että eri tileillä laskutusta oli noin 20 000 € edestä. Toisessa taloyhtiössä isännöitsijätoimiston veloitus taas oli ylittänyt budjetin reilusti.

Kuparin mukaan todelliset kulut saattavat olla jopa kaksinkertaiset perinteisiin hallintokuluihin verrattuna. Erilaisten projektien prosenttiveloitus ostojen ja projektien suhteen vaatii hallitukselta ja yhtiöltä erityistä huolellisuutta jotta veloitusten valvonta on mahdollista.

– Tämä sama trendi on ollut havaittavissa hyvin selkeästi myös palvelujemme piiriin siirtyneissä taloyhtiöissä. Räikeimmät lisälaskutukset ovat olleet yli 60 % sopimushinnan päälle. Yhtiöt arvostavat tapaamme toimia, jossa palvelulle on selkeä hinta, ja jossa valtaosa kuluista on kiinteässä sopimushinnassa, kertoo tj Benjam Kukko Kirkkonummen Huollosta.

7.5.2018