Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Parvekegrillaaminen puhuttaa

Asukkaat ovat kaivaneet grillinsä esiin. Kerrostalon parvekkeella grillaaminen herättää tunteita ja aiheuttaa joskus kiistaa.

Voiko parvekkeella grillaamisen kieltää taloyhtiössä?

Laki ei kiellä parvekkeella grillaamista. Taloyhtiössä voidaan toki laatia järjestyssäännöt, jotka turvaavat järjestyksen sekä viihtyisän asumisen. Taloyhtiö voi yrittää kieltää parvekegrillaamisen järjestyssäännöissään, mutta järjestyssäännöt eivät saa olla kohtuuttomia tai rajoittaa normaalia asumista.

Ehdoton kielto grillaamiselle voi olla ongelmallinen, sillä grillaamisen katsotaan lähtökohtaisesti kuuluvaan normaaliin elämään. Kiellolle on hankala asettaa mitään seuraamuksia, sillä järjestyssääntöjen noudattamista voi olla vaikea valvoa ja niiden rikkomiselle on vaikea asettaa sanktioita.

Vaikka järjestyssäännöt käytännössä ovat enemmänkin herrasmiessopimuksia, voi järjestyssääntöjen jatkuva rikkominen johtaa huoneiston hallintaan ottoon. Tuomioistuin tuskin kuitenkaan hyväksyisi hallintaan ottoa pelkästään sillä perusteella, että asukas rikkoo järjestyssääntöjä grillaamalla.

Asia on ihan toinen, jos asukas grillaamisellaan rikkoo paloturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttaa suurta haittaa ympäristölle ja muille asukkaille.

Taloyhtiön kannattaisi keskittyä paloturvallisuuteen sekä antamaan suosituksia ja ohjeita.

Ehdottoman parvekegrillauksen kieltämisen sijasta taloyhtiön kannattaa keskittyä paloturvallisuuteen sekä pyrkiä ohjeita ja suosituksia antamalla varmistamaan, ettei ruuanlaitosta aiheudu selkeää haittaa tai häiriötä ympäristölle. Paloturvallisuutta lisää sähkö- tai kaasugrillin käyttö hiiligrillin sijasta. Sähkögrilli on myös turvallisin vaihtoehto sekä savuttaa vähemmän ja aiheuttaa vähemmän haittaa muille asukkaille. Kertakäyttögrillin käyttö on kiellettyä, sillä sen katsotaan rinnastuvan avotuleen. Paras grillauspaikka olisi taloyhtiön pihalla, eikä parvekkeella.

On syytä huomioida, että pelastusviranomainen voi kieltää paloturvallisuuden takia parvekegrillaamisen kokonaan. Tätä kieltoa on ehdottomasti noudatettava, ja taloyhtiön tulee valvoa tällaisen kiellon noudattamista. Huolimaton grillaaja voi myös joutua vastuuseen yhtiölle aiheuttamastaan vahingosta.

Teksti: Kai Haarma, asianajaja

18.7.2019