Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Pienin tarjottu hinta ei ole edullisin

Pienin kuukausihinta ei takaa kokonaisedullisuutta

Erillislaskutukseen painottuminen hämää taloyhtiön käsitystä kiinteistöpalvelujen kokonaisedullisuudesta.

Isännöinnistä tulee maksaa, se on järkevää taloudenhoitoa. Onhan isännöitsijä hoitamassa melkoista omaisuussalkkua. Jos sitä hoidetaan huonosti, saattaa lasku oli melkoinen. Toisaalta edullinen lähtöhinta voi lisälaskutuksen myötä olla myös moninkertainen.

Taloyhtiön ei pidä antaa halvan kuukausiveloituksen hämätä. Se antaa monesti väärän kuvan todellisuudesta. Erillislaskutuksen osuus on hurjimmillaan ollut jopa yli kiinteän kuukausiveloituksen – ja silloin puhutaan jo melkoisesta kustannuksesta.

– Olemme huomanneet tämän trendin hyvin selvästi niistä yhtiöistä, jotka ovat siirtyneet palvelujemme piiriin. Kyllä taloyhtiössä kannattaisi kiinnittää huomio palvelun loppulaskuun, eikä ihastella edullista kiinteää hintaa, kerrotaan Kirkkonummen Huollon isännöinnistä.

Isännöintipalvelun kiinteä hinta on kehittynyt maltillisesti. Vastaavasti erillislaskutusten hintakehitys on ollut voimakasta.

– On selvää, että hintoja tulee tarkistaa kasvavien kustannusten peittämiseksi. Kustannuksia kasvattavat erilaiset investoinnit, palkkakustannukset, veroista aiheutuvat välilliset kustannukset ja hankittavien palvelujen ja materiaalien kasvavat kustannukset. Työ, jota tehdään, on ihmisten tekemää työtä ja palkkakulut sivukuluineen suurimman osan palvelumaksun kuluista.

– Viimeisten vuosien aikana olemme huomanneet, että erillislaskutuksen osuus on suhteessa kiinteään hintaan koko ajan kasvanut. Sitä ei tarjouksia vertailtaessa välttämättä huomata. Monessa tapauksessa palvelumaksun hintaa nostetaan huomattavasti erillislaskutuksia hyväksi käyttäen, kun asiakkaan suuntaan asia näkyy siten, ettei kiinteään hintaan olla tekemässä tarkistuksia. Laskutetaan surutta pienimmästäkin asiasta.

Kiinteistöliiton tekemässä Isännöinnin palkkiot 2020-tutkimuksessa paljastui myös, että valtaosa palveluntuottajista veloittaa 1 – 3 % projektinhallintakustannuksia yhtiöissä tehtävistä urakoista. Niistä voi urakan koosta riippuen muodostua merkittäväkin lisälasku.

Merkillepantavaa on, että tehdyn tutkimuksen mukaan kymmenen vuoden aikana on yleisesti nähtävissä seuraavanlaista hinnan nousua. Isännöitsijän kokouspalkkio on noussut 44,5 %, erillisveloitettava tuntityö 18 %, kopiot 20 %, isännöitsijäntodistus 30 %.

– Tämä trendi on havaittu myös meillä, kun olemme vertailleet hintojen muodostumista viime vuosina niissä yhtiöissä, jotka ovat siirtyneet toisaalta palvelujemme piiriin. Malli, jossa lähes kaikki sisältyy kiinteään hintaan, on selkeä vaihtoehto, muistutetaan Kirkkonummen Huollosta.

30.12.2020