Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Rakennus-/saneeraushanke tulossa – pitäisikö palkata projektipäällikkö

Isännöitsijä vastaa yhtiön hallinnon pyörittämisestä hallituksen ohjeiden mukaan. Kun yhtiöön on tulossa jokin rakennus- tai saneeraushanke, on korjaushankkeiden eritysosaamista ja aikaa vievät työt järkevä ulkoistaa ulkopuoliselle asiantuntijalle eli projektipäällikölle. Tämä kannattaa tehdä jo hankkeen alkumetreillä. Asiantuntija johtaa korjaushankkeen yhteistyössä isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen kanssa.

Projektipäällikön merkitys ymmärretään nykyään

Joitain vuosia sitten ei taloyhtiöiden hankkeisiin palkattu erillistä projektinjohtajaa, vaan isännöitsijän odotettiin hoitavan rakennuttamisen suunnittelijoiden ja valvojien avustuksella. Tuolloin yhtiöiden vaatimukset projektinjohdolle olivat vähäisemmät. Nyt on toisin. Isännöitsijän omat hallinnon tehtävät ja hankkeisiin liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Lisäksi osakkaat ja asukkaat vaativat huomattavan paljon enemmän, kun aiemmin.

Viestintä avainasemassa

Yleisesti ottaen hankkeet aiheuttavat taloyhtiössä arjesta poikkeavan tilan. Nykyisin osakkeenomistaja on tietoinen, tiedonhaluinen ja vaativa. He vaativat isännöitsijältä ja taloyhtiön hallitukselta paljon. Viestintä on avainasemassa.

Taloyhtiön hankkeisiin liittyy erilaista viestintää osapuolten välillä. Viestintää tarvitaan osakkaille ja asukkaille, hallitukselle, suunnittelijoille, kuntotutkijoille, urakoitsijalle, valvojille, rakennusvalvontaan, virastoihin, pankkeihin sekä vakuutusyhtiölle. Osapuolia ja rooleja on paljon. Projektipäällikön tehtävänä on valvoa, että taloyhtiön etu toteutuu.

Projektipäällikkö vie hankkeen maaliin

Projektinjohtajalla valjastetaan hankkeeseen ja hänen vastuullaan on hankkeen toteutuminen taloyhtiön edun mukaisesti. Hänellä on näkemystä ja ymmärrystä erilaisista hankkeista. Hän on sitoutumaton toimija, jonka tehtävänä on hankkeen vieminen loppuun. Isännöitsijällä on kuitenkin samaan aikaan muiden hoitamiensa taloyhtiöiden asioita.

Korjaushankkeissa osakkaat tarvitsevat tietoa ja vakuuttelua. Projektipäällikkö pitää hankkeen langat käsissään, ja auttaa taloyhtiötä oikeisiin ratkaisuihin. Hän auttaa myös hallitusta päätöksissä. Hankkeeseen voi sisältyä valtavasti eri päätöksiä, joita on tehtävä matkan varrella. Muuten hake viivästyy ja kustannukset kasvavat.

Aloita hanke valitsemalla projektipäällikkö

Paras lopputulos syntyy, kun valitaan ammattilainen vetämään hanketta. Konsultti kannattaa palkata ennen hankesuunnitteluvaihetta. Hänen vastuulleen osoitetaan hankesuunnittelun valmistelu ja ohjaus, jotta kiinteistön kuntotutkimukset ja korjaustoimenpiteet kohdistuvat oikein.

27.12.2021