Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

RIIDELLÄÄNKÖ YHTIÖSSÄSI AUTOPAIKOISTA?

Kaupunkien keskustoissa erityisesti vanhempien talojen pysyvä ongelma on autopaikkojen riittämättömyys. Talot on rakennettu ennen autoistumisen läpimurtoa ja ei riitä kaikille halukkaille. Ellei pelisääntöjä ole, on kiistan ainekset valmiit.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan tulee noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta, eli osakkeenomistajia on kohdeltava tasapuolisesti myös autopaikkoja jaettaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osakkailla ja osakkaan vuokralaisella tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet saada autopaikka.

Taloyhtiö voi kuitenkin itsenäisesti päättää hallinnassaan olevien paikkojen jakoperusteista. Lain mukaan erilaiset jonotusmenetelmät ovat sallittuja, mutta yhdenvertaisuusperiaatetta on noudatettava.

Hyvä lähtökohta on, että autopaikkoja käytetään ensisijaisesti päivittäisessä käytössä olevien autojen paikoitukseen. Monessa perheessä voi olla kaksikin autoa ja hyvänä sääntönä olisi malli, jossa kullakin asunnolla olisi mahdollisuus ensin yhteen paikkaan, ja jos paikkoja jää yli, niitä voisi jakaa kakkosautoja varten.

Monelta kiistalta vältytään, kun taloyhtiössä on selkeät kirjalliset säännöt. Autopaikkasäännöt on hyvä julkaista Kirkkonummen Huolto Oy:n tarjoaman Huoneistotieto.fi palvelun taloyhtiösivulla, jolloin sääntöihin voi tutustua, vaikka kännykällä.

Kiistaa saattaa syntyä siitä, että jollakulla on paikka, joka on tyhjillään, vaikka jonossa on autoilijoita. Toinen kiistaa aiheuttava seikka on se, että paikkaa käytetään peräkärryn, veneen tai matkailuauton säilytykseen, vaikka tarkoitus on nimenomaan palvella päivittäisessä käytössä olevia ajoneuvoja.

Autopaikoista peritään yleensä käyttömaksu, joka on syytä pitää kohtuullisena. Sen on kuitenkin katettava kulut ihan niin kuin sauna- tai pesutupamaksuissa. Jos asuinpaikkakunnalla on asukaspysäköintimaksu katupysäköinnille, on syytä huolehtia siitä, että autopaikan maksu on vähintään sen suuruinen. Lisäksi on paikallaan arvioida käytettävän sähkön hinta, kun auton moottorilämmittimiä käytetään.

Yhtiöjärjestyksessä saattaa olla maininta autopaikoista. Tällaisia on eteenkin vanhoissa yhtiöissä. Lisäksi autopaikat saattavat olla autopaikkaosakkeita, jolloin niitä ei ole sidottu taloyhtiössä asumiseen tai asunnon omistamiseen kyseisessä yhtiössä.

Se, mitä tässä artikkelissa on sanottu autopaikoista, koskee taloyhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja. Osakkeina olevia tai yhtiöjärjestyksen mukaan tiettyyn huoneistoon kuuluvia autopaikkoja yhdenvertaisuusperiaate ja sen vaikutus jakosääntöihin ei koske.

Lue myös: Autopaikka vuokralle – tarkista pelisäännöt.

16.7.2020