Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Sähköautojen latauspaikkaa pohditaan yhä useammassa taloyhtiössä

Sähköautojen latauspisteet ovat kerrostalo- ja rivitaloyhtiöissä yleinen lähivuosien hanke. Yhä useammassa taloyhtiössä pohditaankin nyt, miten latausinfra toteutetaan taloyhtiön parkkipaikoilla ja miten kustannukset jaetaan.

Sähköautoilijoita lämmittää ja kiinnostaa tietää, että latauspisteet ovat nousemassa monessa taloyhtiössä yleisimmäksi hankkeeksi tulevina vuosina. Siksi latauspisteiden toteutusvaihtoehtojen miettiminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin.

Aloita selvittämällä, kuinka monella autopaikan haltijalla on tarve tai kiinnostusta ladata autoa nyt tai tulevaisuudessa. Tämän jälkeen kannattaa olla yhteydessä Kirkkonummen Huollon isännöitsijään, jossa asiaan on jo perehdytty. Isännöitsijä on yhteydessä sähköalan ammattilaisiin, jotta saadaan suuntaa antava arvio toteutusvaihtoehdoista ja kustannuksista. Kustannukset vaihtelevat melkoisesti riippuen siitä, riittääkö kaapelointi ja sähköverkon kunto ja liittymän mitoitus. Tulee myös selvittää, onko autopaikka osakkaan vai yhtiön hallinnassa.

Hankkeesta päätetään yhtiökokouksessa.

Jos latauspisteiden toteutukselle ei ole teknisiä esteitä, voi hallitus valmistella asiaa yhdessä isännöitsijän kanssa. Sen jälkeen asia viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. As Oy lain 6 luvun 31 § mukaan yhtiökokous päättää ko. asioista. Vaihtoehtoja on monia, joten selvyyden vuoksi kannattaa kääntyä isännöitsijän puoleen, jolloin selvitetään millä tavalla yhtiössäsi hanketta tulee viedä eteenpäin.

ARA:lta tukea

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lta kannattaa hakea avustusta latausinfran rakentamiseen. Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista, enintään 90.000 €. Avustusta myönnetään kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutostöihin, joiden tarkoitus on mahdollistaa sähköautojen lataaminen. Edellytys on vähintään viisi latauspistettä.

5.5.2020