Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

TALOYHTIÖIDEN OSAKELUETTELOT HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN?

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä osakehuoneistorekisterin tuloon on valmistauduttu ja valmiudet työn aloittamiselle ovat olemassa. Siirtoajankohta vaikuttaisi tämän tiedon mukaan olevan vuoden vaihteen jälkeen.

Vuoden 2019 alussa Suomessa otettiin käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, jonne kootaan tiedot osakehuoneistojen omistuksista ja panttauksista. Järjestelmästä vastaa Maanmittauslaitos. Kirkkonummen Huolto Oy:ssä asiaa on valmisteltu ja työt aloitetaan, kun mahdollisuudet siihen ovat olemassa.

Osakeluettelon siirrosta paljon hyötyä

Osakeluettelon siirron jälkeen Maanmittauslaitos huolehtii tietojen ylläpidosta. Näin ollen osakasluettelot, osakkaiden yhteystiedot ja omistajanvaihdokset hoidetaan kyseisen viraston kanssa. Varainsiirtoveron suorittamisen valvonta siirtyy samassa yhteydessä viranomaisille.

Osakeluetteloiden läpikäynti

Suuri työmäärä odottaa, kun osakehuoneistorekisteriin viranomaislähteistä syötetyt osakeluettelotiedot tarkastetaan. Isännöintipalvelu tarkistaa, korjaa ja täydentää taloyhtiöstä rekisteriin esitäytetyt tiedot. Näitä ei voi korjata, jos osakeluettelot eivät täsmää.

– Vieläkin on huoneistoja, joiden merkintä puuttuu syystä tai toisesta, esimerkiksi varainsiirtoveroa ei ole maksettu. Näistä ei voida tehdä merkintää osakehuoneistorekisteriin. Tällaisissa tapauksissa osakas joutuu itse hoitamaan merkinnän MML:n kanssa. Merkitsemättömien saantojen selvittämistä on tehty jo pitemmän aikaa, ja määrää on saatu vähennettyä.

Rekisteriin alkuvuonna

Näillä näkymin rekisteriin siirtyminen painottuisi vuoden 2021 alkupuolelle. Kirkkonummen Huollossa oli suunniteltu töiden tapahtuvan vuoden 2020 lopussa, mutta rajapintojen osalta on vielä pientä viilaamista.

– Tämä tulee olemaan melkoinen urakka ja monia asioita joudumme vielä pohtimaan ja tarkistamaan. Asian osalta kannattaa edetä rauhassa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet sitä mukaa kun järjestelmät antavat myöden, muistutetaan Kirkkonummen Huollosta.

Osakkaidenkin täytyy toimia

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä siirron ajankohdasta ilmoitetaan taloyhtiölle, jota kautta tiedon saavat osakkeenomistajat. Osakeluettelon siirron jälkeen jokainen osakas hakee vielä erikseen omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjansa mitätöintiä Maanmittauslaitokselta.

Rekisteröinnin jälkeen huoneistoilla on sähköinen omistajamerkintä, eikä osakkaan tarvitse huolehtia paperisen osakekirjan säilyttämisestä eikä pelätä sen katoamista.

– Tällaiset lakimuutokset tuovat melkoisesti lisätöitä. Toisaalta kun työ on tehty, uudistukset tuovat myös paljon hyvää.

13.10.2020