Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Taloyhtiöille tarjolla miljoonia

Valtio tukee taloyhtiöitä, pientalojen omistajia ja ARA-yhteisöjä asuntojen energiatehokkuuden parantamisessa vuosina 2020-2022 tai niin kauan kuin määrärahoja riittää. 2020 avustuksiin oli budjetoitu 20 milj. € ja vuosina 2021 ja 2022 summa on 40 miljoonaa euroa/vuosi. Avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet hankkeiden kustannuksista.

Energiaremonttien tukemisella haetaan parempaa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 20 % parannusta. Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä.

Avustus myönnetään kiinteistön omistavalle yhteisölle. Tuen myöntämisestä päättää viranomainen. Tuki maksetaan yhdessä erässä avustuksen hakijalle hankkeen valmistuttua.

Paljonko avustusta voi saada?

Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähimmäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, on avustuksen määrä 4000 € per asunto. Jos kiinteistö muutetaan lähes nollaenergiatasoiseksi, on avustuksen määrä 6000 € per huoneisto. Avustukset ovat enintään 50 % hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Avustuksen maksamisen edellytykset

Avustuksen saajan on osoitettava korjauksen valmistuttua kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen lain mukaisesti teetetyllä rakennuksen Energiatodistuksella. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on myös se, että hakija antaa suostumuksensa tuen maksun yhteydessä toimittamansa aineiston käyttöön Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle valtionhallinnon toteuttamiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin.

Hyödynnä asiantuntijaa

Korjaushankkeita suunniteltaessa ja lähtötietojen hankkimisvaiheessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijapalveluita. Ota yhteyttä isännöitsijääsi Kirkkonummen Huollossa. Kannattaa laatia energiansäästökartoitus kustannusarvioineen.

Työjärjestys lyhyesti:

 • Tehdään lainvoimainen päätös hankkeeseen lähtemisestä – rahoituksesta on kerrottava päätösvaltaisen kokouksen pöytäkirjassa, esimerkiksi hallitus- tai yhtiökokouksessa.
 • Rakennuksen rakennusvuoden mukaiset alkuperäiset pääpiirustukset (asemapiirros, julkisivupiirustukset, pohjapiirustukset ja leikkauspiirustukset).
 • Taloyhtiön Kaupparekisteriote.
 • Laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta, joka sisältää kiinteistön lähtötiedot, välilaskelmat ja tulokset.
 • Allekirjoitettu selvitys ja kustannusarvio tulevista toimenpiteistä, joilla avustuksen edellyttämä energiatehokkuus saavutetaan.

Avustuksen myöntämisen jälkeen maksatushakemukseen liitetään

 • Energiatodistus, jolla todistetaan kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen ja tehdyt muutokset.
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista allekirjoitettuna.
 • Toteutusta vastaavat ja allekirjoitetut suunnitelmat tarvittavine työselityksineen

Lisäksi taloyhtiön tulee selvittää koko rakennuksen energiatoimenpiteisiin liittyvä korjaushistoria.

 • Selvitetään rakennuksen kulutuslukemat 1-3 kalenterivuodelta (lämpö, sähkö ja vesi) sekä niiden ostoenergialaskutiedot.
 • Teetetään lain mukaiset E-lukulaskelmat (2 kpl) ja Energiatodistus kiinteistölle, jonka pohjalta kiinteistön mahdollinen avustusmäärä selviää.
 • Yhtiösi puolesta asiaa hoidetaan isännöitsijän toimesta yhtiön tekemän päätöksen mukaisesti.
30.12.2020