Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Taloyhtiön arki sujuu, kun kumppanina on tuttu ja turvallinen toimija

Kirkkonummen Huolto Oy:n isännöitsijät, kiinteistönhoitajat, ulkotyöntekijät, siistijät ja pienkorjauksista huolehtivat ihmiset pitävät huolen siitä, että rakenteet pysyvät kunnossa, kustannukset hallinnassa ja asukkailla on hyvät asumisolosuhteet ja arki muutenkin sujuu ongelmitta. Kiinteistöalan ihmisten työ on muuttunut ja vaatimukset kasvaneet vuosi vuodelta. Muutoksia ovat tuoneet lainsäädäntö, teletekniikan kehittyminen ja ihmisten odotukset ja vaatimukset.

Isännöitsijä paljon vartijana

Kiinteistönhoito ja isännöinti on tärkeä työpari. Taloyhtiöissä tehtävien hoitaminen tapahtuu useiden henkilöiden toimesta. Selvin tapa on aina ottaa yhteyttä Kirkkonummen Huollon asiakaspalveluun, josta asia ohjautuu suoraan tehtävää hoitamaan ryhtyvälle henkilölle.

Työpäivä koostuu moninaisista tehtävistä

Isännöitsijän työpäivään sisältyy erilaisia valmistelutöitä, on kokouksia ja sähköpostien lukemista ja niihin vastaamista. Lisäksi puhelimessa hoidetaan moninaisia asioita.

Erilaisia korjausasioita tulee eteen tuon tuosta. Monesti niitä kasaantuu alkuviikolle. Eikä asukkaiden tekemät häiriöistä tehtävät ilmoituksetkaan ole mitenkään poikkeuksellisia. Korjausasioissa tekninen isännöinti ”ottaa kopin” omalla asiantuntemuksellaan ja mikäli tehtävä liittyy talotekniikkaan ovat kiinteistönhoitajamme arvokas apu, kerrotaan Kirkkonummen Huollon isännöintipalvelusta.

Kirkkonummen Huollon asiakaskunnassa löytyy monia erilaisia asiakkaita omine erikoistarpeineen. On hotelleja, on yritysten edustustiloja, on yksityisen ja julkisen puolen toimijoita. Asunto osakeyhtiöiden ja vuokrataloyhtiöiden tarpeissakin on eroja.

– Gesterbyssä ja Lindalissa sekä Finnsbackassa ja Heikkilässä on suuri määrä rakennuksia, jotka on rakennettu 1970 ja 1980 luvuilla. Tämä rakennuskanta on selvästi sen ikäistä, että yhdessä jos toisessa on edessä suurehkoja saneerausprojekteja. Tekninen isännöinti on suurena apuna, kun näissä yhtiössä valmistellaan ja suunnitellaan tulevien vuosien urakoita.

Putki- tai vaikkapa julkisivuremontin tullessa ajankohtaiseksi, lisääntyy isännöitsijän työmäärä. Hankesuunnitteluun ja kilpailutuksiin kannattaa valjastaa tekninen isännöinti projektin ajaksi vertailemaan ja auttamaan taloyhtiön hallitusta teknisissä asiantuntijakysymyksissä. Projektin aikana on lisäksi työmaakokouksia ja muita hankkeen aikaisia tapaamisia ja palavereja, joissa teknisen isännöitsijän asiantuntemusta tarvitaan.

Henkilökunnan ammattitaidolla on merkitys

Isännöinti on asiantuntijatyötä. Perustyö on samaa, kun vuosikymmeniä sitten, mutta lainsäädännön ja tekniikan kehittyminen on tuonut uusia vaatimuksia. Kirkkonummen Huollon isännöintipalvelu on ollut auktorisoitua jo vuodesta 1991 – ensimmäisten joukossa maassamme.  Yhtenä vaatimuksen on, että jokaisella isännöitsijällä on oltava vähintään Isännöitsijän Ammattitutkinto. Lisäksi koulutusta saadaan jatkuvasti, mm lisä- ja erikoistutkintoja suorittamalla.

– Isännöitsijän työtehtäviä on takavuosiin verrattuna mm. tilaajavastuulaki, erilaiset ilmoitusvelvollisuudet, pelastussuunnitelmat, tarkastukset, asiakirjat ja sähköpostitulva.

Kiinteistöalalla työpäivät eivät ole samanlaiset. Kiinteistöissä saattaa olla vahinkoja, joiden hoitaminen tulee aloittaa välittömästi. Näin muut työt keskeytyvät. Lisäksi paperityötä on runsaasti. Kokousten valmistelu, talousasioiden seuranta, laskujen tarkastaminen kaiken muun lisäksi vaati keskittymistä ja tarkkuutta. Lisäksi päiviin sisältyy paljon asiakaspalvelutyötä.

Kiinteistöalalla työ on ennen kaikkea asiakaspalvelutyötä.

30.7.2018