Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

TALOYHTIÖN VUOSI – MAALISKUU

Taloyhtiössä pidetään yhtiökokouksia, tämä aika on isännöinnissä ns. yhtiökokousurakan aikaa. Taloyhtiöiden kirjanpidoista isännöintitoimistossa on jo ylitetty puoliväli mutta niitä laaditaan edelleen. Hallituksen toimikausi päättyy, kun uusi hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Uusi hallitus perehtyy yhtiön asioihin aloittaessaan toimikautensa.

Kiinteistönhoidossa keskitytään maaliskuussa vielä erilaisiin talvitöihin ja sisätiloissa tarkastuksiin. Perinteisesti kevät tuo mukanaan liukkauden, kun päivällä sulavesi kastelee kulkuväylät ja yön pakkaset tekevät ne liukkaiksi. Huolellinen liukkaudentorjunta on arvossaan.

Hallinto

Valmistautuminen yhtiökokoukseen niin hallinnon kun osakkaiden puolelta. Kannattaa tutustua yhtiökokousoppaaseen ennakkoon.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus

– hallituksen kirjallinen kunnossapitotarveselvitys

– hallituksen kirjallinen selvitys tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä.

Yhtiökokouksessa päätetään seuraavista asioista:

– tilinpäätöksen vahvistaminen

– taseen osoittaman voiton käyttäminen tai tappion käsittely

– vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle (tai sen epääminen)

– talousarvion ja yhtiövastikkeen määrän vahvistaminen

– hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta sekä näiden palkkiot

– muut kokouskutsussa päätettäväksi ilmoitetut mainitut asiat.

Kiinteistönhoito

Ulkotöissä tehdään tarvittavia lumitöitä ja huolehditaan liukkaudentorjunnasta. Samalla tarkkaillaan sadevesikaivojen ja rännilämmitysten toimintaa sulamisvesien jäätymisriskin vuoksi. Seurataan katon lumikuormaa ja jääpuikkojen muodostumista ja tilataan tarvittaessa lumenpudotus ammattilaiselta. Ilmoitetaan välittömästi huoltoyhtiöille jos havaitaan poikkeamia tai vaaraa aiheuttavia asioita.

Sisätöissä siirretään kellokytkimet kesäaikaan ja tarkistetaan niiden toiminta. Jatketaan tavanomaisten tehtäväkuvausten mukaisten tehtävien suorittamista kuten vedenkulutuksen ja lämmönkulutuksen seurantaa, havainnoidaan rakenteiden kuntoa ja suoritetaan muita ajankohtaisia asioita.

Asukkaat

Asukkaiden ja osakkaiden tulisi muistaa, että lämmön säädöt ja oikeat sisälämpötilat ovat oikein. Kevät aurinko lämmittää asuntoja ja yöpakkaset vaativat edelleen lämmitystä. Tutustu Motivan Hallitse huonelämpötiloja artikkeliin.

Muuta ajankohtaista

Kesäaikaan siirrytään palmusunnuntaina 28.3.2021.

Liputuspäivät

19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä.

26.2.2021