Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Taloyhtiön vuosi – tammikuussa ajankohtaista

Tammikuussa aloitetaan tilinpäätösten laadinta ja kevään yhtiökokouksen päätösasioiden lopullinen valmistelu. Taloyhtiöiden tilinpäätöksen ja siihen liittyvien asiakirjojen laadinta aloitetaan. Jos osakkaat haluavat yhtiökokouksen käsiteltäväksi jonkin asian, on syytä aloittaa asian valmistelu.

Kiinteistönhoito seuraa pihan liukkaus- ja lumitilannetta ja huolehtii sisätilojen riittävästä lämmöstä.

Hallinto

Hallitus ja isännöitsijä ryhtyvät laatimaan ja valmistelemaan seuraavia asioita (jos tilikausi päättyi vuodenvaihteessa):

 • kuluneen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
 • alkaneen vuoden talousarvio
 • lakisääteinen kunnossapitotarveselvitys; hallituksen korjausarvio tulevan 5 v kaudella
 • lakisääteinen selvitys tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä
 • kuluneen vuoden vastikelaskelmat; laskelmien perusteella nähdään, kerättiinkö vastikkeita oikea määrä ja onko vastikkeita tarpeen korottaa tai pienentää
 • Jos alkaneen tilikauden aikana on korjaushankkeita, valmistellaan asiaa, jotta yhtiökokouksessa voidaan tehdä tarvittavat päätökset.

Kiinteistönhoito

 • Ulkotyötehtävistä tärkein on talvikunnossapito, kuten lumenauraus ja liukkaudentorjunta
 • Kaikkien tulee seurata kattolumia ja jos huomataan vaaratilanteita, tulee vaara-alue rajata ja ryhtyä vaaran poistamiseen.
 • Sisätöissä seurataan sisälämpötilojen tasaisuutta (18–20°C ja 20–21°C) lue lisää Motivan sivuilta
 • lisäksi seurataan patteriverkoston säätölaitteen ja käyttöveden säätölaitteen toimivuutta
 • seurataan tuuletusviemärien toimintaa ja sulatetaan tarvittaessa
 • kiinteistönhoitajat suorittavat palvelukuvauksen mukaisia tehtäviään

8.1.2021