Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Taloyhtiöriita

Talouselämä 2.7.2019

Taloyhtiöissä riidellään yhä paljon – osakkaat sortuvat usein virheeseen, joka voi käydä hyvin kalliiksi heidän lompakolleen.

Ammattitaitoinen ja pätevä isännöitsijä on Kuluttajaliiton lakimiehen mukaan hyvä apu taloyhtiöiden riitojen sovitteluun. Kuluttajaliiton lakimiehen Ilkka Salmisen mukaan vuonna 2010 voimaan tulleen nykyisen asunto-osakeyhtiölain pyrkimyksenä oli taloyhtiöiden riitojen vähentäminen asioiden selkeämmällä ilmaisulla ja huomioimalla osakkaiden yhdenvertaisuus paremmin.

– Riitojen määrä taloyhtiöissä lienee kuitenkin pikemminkin kasvussa, Salminen kirjoittaa Kuluttajaliiton blogissa.

Syynä saattaa olla Salmisen mukaan osakkaiden ja taloyhtiön parempi tuntemus laista ja oikeuksistaan.

– Taloyhtiöissä riidellään monenlaisista asioista. Tyypillisiä riidanaiheita ovat meluaminen, autojen pysäköinti, korjaukset ja kunnossapito. Lisäksi on osakkaiden sekä isännöitsijän ja hallituksen jäsenten välisiä riitoja.”

Salmisen mukaan oikeuteen ei kannata lähteä riitelemään periaatesyistä.

– Oikeuteen ollaan usein lähdössä, vaikka riita olisi mahdollista ratkaista muullakin tavalla. Käräjöimään ei kannata lähteä vain periaatteen vuoksi. Oikeudenkäynnissä on aina kuluriskinsä ja lisäksi kuluu myös aikaa. Ensisijaisina riidanratkaisukeinoina pitäisin keskustelua, sovittelua, sopimista ja neuvottelua osapuolten kesken. Tilanne vain saattaa olla sellainen, että kompromisseihin ei haluta taipua ja osapuolten mielestä itse ollaan oikeassa ja toinen väärässä.”

Ammattitaitoinen ja pätevä isännöitsijä on Salmisen mukaan hyvä apu taloyhtiöiden riitojen sovitteluun.

– Riitoja voidaan sovitella myös tuomioistuimessa. Tämä on vaihtoehto oikeudenkäynnille. Tuomarin tehtävänä on auttaa osapuolia löytämään riitaan ratkaisu, jonka kumpikin voi hyväksyä.

Salmisen mukaan sovittelumahdollisuutta ei ole vielä ilmeisesti tiedostettu riittävästi riidanratkaisukeinona.

Asia on tiedostettu myös Kirkkonummen Huollon isännöintipalvelun piirissä. Monien asioiden osalta on sovittelemalla saatu aikaan hyviä tuloksia ja täten vältytty turhilta ja kalliilta oikeusprosesseilta.

– Ammattitaitoinen henkilökuntamme on avainasemassa, kerrotaan Kirkkonummen Huollosta.

–  Monilta riidoilta on vältytty, kun asianosaiset on tuotu saman pöydän ääreen ja asia on käyty läpi eri seikat huomioiden. Kuitenkin saattaa joskus olla tapauksia, joissa periaatteen vuoksi ei suostuta kompromisseihin. Vuonna 2017 uutisoitiin Ilta Sanomissa erään osakkaan riitaa taloyhtiön kanssa, jossa kyse oli 3.600 € kustannuksesta ja hävisi jutun oikeusasteissa, jolloin kokonaiskuluksi tuli lähes 55.000 € kaikkinensa.

11.7.2019