Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Talvikunnossapidon aika lähestyy – olemme valmiina palvelemaan ja auttamaan

Lähestymme taas aikaa, jolloin lapset riemuitsevat ja maisemat saavat kauniin valkoisen lumipeitteen. Talvi tuo kuitenkin haasteita, joista meidän kaikkien on syytä olla tietoisia ja ottaa huomioon. Yhteistyöllä syntyy parhaat tulokset.

Talvikunnossapidon työt tehdään sopimusten mukaisesti.  Koneet liikkuvat reitillä ja hoitavat kohteiden työt suunnitelman mukaan. Alla selvennämme, miten työt tehdään ja miten jokainen voi auttaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ensin aurataan pihojen kulkuväylät ja pysäköintialueiden ajoreitit ja sisäänkäyntien edustat, sikäli kun kuuluvat sopimukseen.

Kun tämä työ on tehty, tullaan suorittamaan tarkempi viimeistelytyö ja puhdistetaan loput alueet lumesta.

Autojen pysäköintipaikat puhdistetaan lopuksi, jos työn mahtuu tekemään, pääsääntöisesti autopaikan puhdistuksen suorittaa autopaikan haltija. Kone puhdistaa vain, jos on riittävästi tilaa.

Aurattavat lumet kasataan lumenläjityspaikoille ja ne kuljetetaan pois tarvittaessa taloyhtiön tilauksesta.

Kuka tekee

Talvikunnossapidon töitä tehdään sekä koneellisesti että käsin. Nämä työt tehdään usein hieman eri aikaan. Lisäksi on kohteita, jossa isompi kone puhdistaa pysäköintialueet ja ajoväylät, mutta talojen edustalle tulee ahtauden takia pienempi kone. Nämä tulevat todennäköisesti hieman eri aikaan, joten tämä on asukkaiden hyvä tiedostaa. Liukkaudentorjunta tehdään tarvittaessa samalla ja/tai kelin muuttuessa silloin, jos liukkautta esiintyy.

Milloin tullaan kohteisiin

Alueiden talvikunnossapito on suunniteltu siten, että työt tehdään mahdollisimman pian ja että kohteiden pihat säilyvät kulkukelpoisina koko ajan. Yhteispelillä saamme aikaan parhaat tulokset ja voimme nauttia tulevasta talvesta.

Koneiden työskennellessä

Pyydämme kaikkia huomioimaan, että koneiden työskennellessä on hyvä huomioida, että ne vaativat tilaa ja tulee välttää tilanteita, jossa syntyy vaaratilanteita. Erityisesti lapsia on syytä muistuttaa ja opastaa, jotta vältytään läheltä piti-tilanteilta, tai pahimmassa tapauksessa onnettomuuksilta.

TURVALLISTA TALVEA!

3.11.2022