Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Tarkista taloyhtiön leikkipaikan kunto vuosittain

Taloyhtiön leikkipaikkojen huolto saattaa helposti unohtua, jos talolla on jo ikää ja välineet ovat vähäisellä käytöllä. On hyvä pitää mielessä, että keinujen, kiipeilytelineiden ja temmellysalueiden turvallisuus on taloyhtiön vastuulla. Tarkastuksen laiminlyönnistä voi koitua vakavat seuraukset. Entä mitä pitää huomioida, jos aikoo poistaa leikkipaikan kokonaan piharemontin yhteydessä?

Milloin viimeksi tarkastelitte kriittisellä silmällä pihan leikkialuetta? Uusien taloyhtiöiden piha-asiat ovat useimmiten kunnossa, mutta tämän päivän turvallisuusstandardit eivät välttämättä toteudu esimerkiksi 1960—1970-luvuilla rakennetuissa kiinteistöissä.

Tontin turvallisuudesta huolehtiminen, mukaan lukien leikkialue, kuuluu taloyhtiölle kiinteistön omistajan roolissa. Sen on huolehdittava siitä, että kiinteistön alueella on turvallista ja terveellistä liikkua sekä oleskella. Oikeuskäytännössä kiinteistön omistajalta vaadittavan huolellisuuden taso on asetettu huomattavan korkealle, vaikkakaan vastuu ei ole ankaraa vastuuta eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Vahingon sattuessa taloyhtiön on voitava osoittaa menetelleensä tehtävässään huolellisesti, jos se haluaa välttyä seuraamuksilta.

– Leikkipaikkojen tarkistuksesta ei ole lakiasetusta, mikä saattaa osaltaan johtaa siihen, että tarkistuksia tehdään monissa taloyhtiöissä liian harvoin. Suositeltavaa on, että leikkipaikan turvallisuus käydään läpi vuosittain, oli kiinteistö minkä ikäinen tahansa. Vanhan leikkipaikan ei missään tapauksessa saa antaa rapistua, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Jaakko Kanerva muistuttaa.

Turvallisuusasiat on syytä ottaa tosissaan

Leikkivälineiden turvallisuuden osalta on olemassa myös eurooppalainen standardi, joka on suositusluonteinen. Standardeista löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä näiden testausmenetelmiä. Niissä on myös ohjeistusta ylläpidollisiin asioihin liittyen. Esimerkiksi hiekkalaatikkojen hiekan koostumus ja hiekanvaihtovälit on määritelty niissä tarkkaan. Standardeissa otetaan myös kantaa laitteiden asentamiseen, tarkastamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Tarkastus on annettava päteville henkilöille tehtäväksi ja se suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Keväällä 2020 tarkastuspalvelu sisältyy Kirkkonummen Huolto Oy:n palveluvalikoimaan.

– Yhtiön kannattaa noudattaa standardin mukaisia vaatimuksia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi. Mikäli leikkipaikka ja leikkivälineet ovat standardin mukaisia, taloyhtiö voi osoittaa onnettomuustilanteessa toimineensa huolellisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vain standardin mukainen yksittäinen leikkipaikka tai laite täyttää huolellisuusvelvoitteen. Oleellista on, että alue kokonaisuudessaan on toteutettu turvallisella tavalla, Kanerva sanoo.

Turvallisuuden kannalta tärkeää on myös se, että asukkaat kertovat havaitsemistaan epäkohdista leikkipaikoilla viivyttelemättä eteenpäin taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Suositeltavaa on, että yhtiö jakaisi lisäksi asukkaille leikkivälineiden käyttöohjeet ja vanhemmat ohjattaisiin käymään nämä lävitse lastensa kanssa.

Leikkipaikasta eroon kokonaan – ei ihan yksinkertaista

Kun taloyhtiöllä tulee vastaan piharemontti, saatetaan samalla suunnitella leikkipaikan poistamista kokonaan. Leikkipaikan uudistukset täytyy toteuttaa uusien määräysten mukaisesti, jolloin siitä voi aiheutua odottamattoman suuria kustannuksia. Jos taloyhtiössä on vain vähän lapsia, sen jättäminen pois saattaa tuntua järkevältä vaihtoehdolta.

– Monelle saattaa tulla kuitenkin tulla yllätyksenä se, että leikkipaikka on useimmiten määritelty asemakaavassa, jolloin sen poistaminen vaatii rakennusvalvonnasta viranomaisluvan. Kysymykseen tulisi todennäköisesti muutoksen hakeminen voimassa olevaan rakennuslupaan tai lisäksi poikkeamislupa, Kanerva kertoo.

KAK-Laki Oy 26.6.2019

11.7.2019