Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Toimiva kiinteistönhuolto on taloyhtiölle tärkeä asia

Kiinteistönhuolto on nykyään ammattilaisten tekemää yhteistyötä. Taloyhtiölle toimiva kiinteistönhuolto on hyvin tärkeää. Kirkkonummen Huollon kiinteistönhoitajat ovat moniosaajia, jotka auttavat taloyhtiöitä ja huolehtivat siitä, että homma pyörii.

Miksi kiinteistönhuolto?

Kiinteistönhuolto pitää kiinteistön käyttökunnossa ja asukkaiden arki sujuu. Joskus menee aikoja, ettei kenenkään tarvitse olla yhteydessä huoltoon, sillä ennakkohuolto pitää laitteistot toiminnassa.

Yllättävien vikojen ja hälytysten sattuessa on nopea palvelu ja ammattitaito erityisen tärkeitä. Silloin huoltopalvelun apu mitataan.

Kiinteistönhuollon tehtäviä ovat mm. lämmitysjärjestelmän valvonta ja tarvittavat säädöt, veden, lämpö- ja sähköenergian kulutusmittareiden luenta, laitteiden käyttötoimet, ulkoalueiden puhtaanapito, nurmikon leikkaus, lumityöt ja liukkaudentorjunta sekä palvelupyyntöihin liittyvät työt.

Kiinteistönhoitaja suorittaa kiinteistön teknistä tarkkailua ja ilmoittaa taloyhtiölle (isännöinti/hallitus) ja/tai tilaa erikoisliikkeen tekemään erikoistyöt. Kattolumia seurataan huoltokäyntien yhteydessä.

Monet pienemmät, erityisesti rivitaloyhtiöt ovat ilman huoltoyhtiötä. Silloin hallituksen ja osakkaiden vastuu kiinteistön kunnossapidosta on suuri ja osakkailla tulisi olla tarvittavaa tietoa asiaan liittyen. Lisäksi talvikunnossapidon ja nurmikon hoidon tehtävien hoito jää usein parin ahkerimman taakaksi. Huollon tekemänä palvelu jakautuu oikeudenmukaisemmin.

Millainen kiinteistönhuoltosopimus?

Kiinteistönhuoltopalvelu on kokonaisuus, johon yleisesti sisältyy ulkoalueet, sisätyöt, kuten talotekniset työt ja huoltopyynnöt. Toimiva kiinteistönhuolto syntyy, kun tiedetään mitä halutaan. Yhtiön ja huollon tapaamiset pidetään palvelujen kehittämiseksi ja niihin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Hyvä palvelu ja pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa parhaan asuinympäristön. Jos katsotaan vain halvinta hintaa, on muistettava, että kun suurin osa kuluista on palkkoja, ei halvalla hinnalla saa tarpeeksi aikaa töiden tekemiseen. Puolella hinnalla saa vain puolet palveluista. Kiinteistön kannalta parasta on oikein mitoitettu palvelu, joka täyttää taloyhtiön tarpeet laadullisesti. Hyvään kiinteistönhuoltoon kuuluu myös 24/7 palveleva päivystys.

Miksi Kirkkonummen Huolto?

Kirkkonummen Huollon historia juontaa vuoteen 1974. Gesterbyn Lämpö ja Lindalin Huolto aluehuoltoyhtiöt perustettiin alun perin hoitamaan ko. kylien kiinteistönpitoa, isännöintiä, huoltoa, ulkotöitä ja siivousta. Gesterby ja Lindal rakennettiin aikoinaan paikkakunnalle muuttavan työvoiman tarpeisiin, tarvittiinhan Nokian kaapeli- ja alumiinitehtaalle, Suomen Sokerin sokeritehtaalle, Gyprocin tehtaalle ja myös Ericssonin puhelintehtaalle paljon työvoimaa. Lisäksi Upinniemen varuskunnassa työskenteli suuri määrä puolustushallinnon henkilökuntaa. Kylät rakennettiin kokonaisvaltaisella aluerakennussopimuksella ja rakennusyhtiöt perustivat aluehuoltoyhtiön, joka tuotti kiinteistöpalveluja omakustannushintaan. Kirkkonummen Huolto syntyi Gesterbyn Lämmön ja Lindalin Huollon yhdistäessä kiinteistöpalvelujen toiminnat nykyisen yhtiön katon alle. Toimitamme edelleen palvelujamme samalla hyvän palvelun ja kohtuuhintaisen hinnoittelun periaatteella, jossa palvelujen tuottaminen laadukkaasti on toiminnan kulmakivenä. Olemme tavoitettavissa 8 – 16 arkisin ja päivystämme tämän ajan ulkopuolella. Meidät tavoittaa aina pikaisesti.

Henkilökuntamme

Kiinteistönhuollon ja isännöinnin saumaton yhteistyö näkyy loistavana palveluna. Asiakaspalvelu auttaa yhdistämällä puhelut ja tuottaa paljon käytännön asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä aina saunavuoroista isännöitsijäntodistukseen. Lisäksi avainpalvelun tehtävät liittyvät olennaisesti asiakaspalveluun. Kirkkonummen Huollolla on turvallisuusalan elinkeinolupa, joka vaaditaan yhtiöiltä, jotka ovat tekemisissä lukituksiin liittyvien työtehtävien kanssa.

Huoltopäällikkö vastaa koko palvelun tuottamisesta. Hän tekee käytännön työn johtamisen ja seuraa jatkuvasti laatua. Hänellä on apunaan tiiminvetäjät varikoittain sekä palveluohjaaja, joka perehdyttää henkilökunnan tuottamaan palvelut niine laatukriteereineen, joista olemme sopineet yhtiöiden kanssa.  Kiinteistöissä on nimetyt kiinteistönhoitajat ja varahenkilöt. Talvella on lisänä käsilumityön tekijöitä ja kesäaikana tarjoamme töitä yli kahdellekymmenelle nuorelle. Kirkkonummen Huolto Oy on sitoutunut Vastuullinen kesäduuni periaatteisiin, joilla huolehdimme siitä, että nuoren kokemus työelämästä muodostuu mahdollisimman myönteiseksi. Toiminnan tukena ovat yhteistyökumppanit mm konelumitöissä. Lisäksi kumppanuusverkoston jatkuva seuranta ja laadun arviointi auttaa löytämään jokaiseen tilanteeseen parhaan ratkaisun.

Palvelua tukee rakennus- ja saneerauspuolen osaajat, jotka tekevät tarvittavia rakennustöitä. Oma LVI-asentaja ratkaisee monet pienemmät LVI-työt nopeasti ja tehokkaasti. Tästä syntyy kokonaisuus, jossa palvelut tuotetaan edullisesti ja mutkattomasti.

Isännöinnin ja huollon yhteistyö avainasemassa

Isännöinnin kautta annetaan kiinteistönhoidolle tehtäviä yhdessä asiakaspalvelun kanssa. Monet asiat hoidetaan puhelimitse tai sähköisiä kanavia pitkin. Huoltohenkilöt soittavat vastaavasti isännöitsijälle, kun hän huomaa taloyhtiössä jonkun ongelman. Isommista asioista huoltohenkilö saa isännöitsijältä hyväksynnän tai joskus jopa hallituksen päätöksen ennen töihin ryhtymistä. Kun huoltohenkilöstö ja isännöitsijät ovat saman katon alla on palvelun tuottaminen sekä nopeaa että tehokasta ja oikea-aikaista. Tämä tuo taloyhtiön arkeen sujuvuutta.

Kuka tilaa ja mitä?

Valtaosa töistä tuotetaan siinä laajuudessa, kun kiinteistönhoitosopimuksessa on määritelty. Osa työtilauksista tulee isännöitsijältä. Kun yhtiössä asuvat ihmiset huomaavat vikoja tai havaitsevat jotain poikkeavuuksia niistä tulee aina ilmoittaa asiakaspalveluun, josta asia viedään eteenpäin.  Nämä otetaan vastaan ja sitten katsotaan, miten ongelma ratkaistaan ja sisältyykö tehtävä huoltosopimukseen vai aiheuttaako se maksun yhtiölle tai osakkaalle.

Tavallisesti taloyhtiön asukkaat saavat itse tehdä normaalit vuotoilmoitukset ja lampunvaihtopyynnöt. Ei asiakkaan tarvitse tietää kenelle mikäkin kuuluu. Jos tilattu työ ei sisälly huoltosopimukseen, kiinteistönhoitaja on yhteydessä isännöitsijään pyytääkseen luvan työtehtävän tekemiseen.

Miten tiedän, että työ on tehty?

Kun tekee työtilauksen kotisivujen kautta ja kirjoittaa lomakkeelle oman s-postinsa saa työn etenemisestä viestin omaan s-postiin. Vastaavasti kun työ on valmistunut, siitä tulee kuittaus s-postiin. Työajan ulkopuolella ”keikat” vastaanotetaan päivystyspalvelussamme. Silloin on tavanomaisesti kyse hätätöistä, joita ei voi siirtää myöhempään ajankohtaan.

Tuleeko huoltomarkkinat muuttumaan?

Kiinteistönhuollon työt eivät ole vähenemässä. Talkoita pidetään yhä harvemmin. Vapaa-aikaa vietetään perheen kesken mieluummin, kun talkoissa. Taloyhtiöstä tulee kuitenkin pitää huolta, joten töitä alalla kyllä riittää. Jos tekee itse niin säästöä ei välttämättä aina toteudu.

Kiinteistöpalveluja tuotetaan suurista maanlaajuista pörssiyhtiöstä aina pieniin yhden miehen yrityksiin. Eri kokoisilla yhtiöillä on toki oma paikkansa. Kirkkonummen Huolto Oy on keskisuuri toimija, jonka ehdottomia vahvuuksia on tarvittava koko tuottaa laajempia ja haastavampia tehtäväkokonaisuuksia, mutta samalla myös tarvittavan pieni ollakseen ketterä palvelun tuottaja. Ei toki sovi unohtaa, että vahva talous luo myös turvaa tilaajalle, kun voi luottaa siihen, että sitoumukset hoidetaan ja niihin pystytään vastaamaan. Kiinteistönhoitoala tulee kehittymään yhä teknisemmäksi ja osaamisen taso tulee yhä laajemmaksi. Kuitenkin avainasemassa on hyvän asenteen omaava henkilöstö.

Mistä hyvä huolto kohtuuhintaan?

Kun taloyhtiössä tiedetään mitä palveluja huollolta halutaan, on helppo pyytää tarjous kiinteistönhuollosta. Jos ei tiedä, voi kääntyä Kirkkonummen Huollon puoleen, josta saa tarvittavat tiedot. Kirkkonummen Huolto Oy:ssä palveluja on tuotettu yli 40 vuotta, joten tietoa siitä mitä hyvään kiinteistönhuoltoon tarvitaan, saa varmasti.  Uusissa taloyhtiöissä huolto vaihtaa mm. ilmanvaihtolaitteiden suodattimet keväisin ja syksyisin. Yhtiöt ovat erilaisia, joten keskustelu kannattaa käydä asiantuntijan kanssa. Kannattaa valita tunnettu hyvämaineinen toimija. Silloin taloyhtiön tehtävät tulevat hoidetuksi oikeaoppisesti ja ajallaan.

Joskus eri ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä mitä huoltoon kuuluu ja miten työt tulee suorittaa. Silti taloyhtiössä on saatettu sopia aivan jostain muusta. Onkin tärkeää, että taloyhtiön hallitus saattaa asukkaiden tietoon oleellisimmat huoltosopimuksen tehtävät, jotta epäselvyyksiltä vältytään. On turha syyttää kiinteistönhoitajaa tekemättömistä töistä silloin kun työt eivät kuulu sopimukseen.

Tärkeää on myös, että asia esitetään asiakaspalveluun, jolloin huoltomiehelle kuuluva asia menee suoraan hänelle eikä isännöitsijälle.

Ota rohkeasti yhteyttä Kirkkonummen Huoltoon. Jutellaan yhdessä taloyhtiösi tarpeista ja laaditaan Teille taloyhtiön arkea helpottava huoltosopimus.

15.2.2019