Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

TULIPALOJA TALOYHTIÖSSÄ

Tulipaloja taloyhtiöissä on liikaa – miten varmistaa paloturvallisuus

Loppukeväänä 2019 Keskuskartanoa Porin keskustassa kohtasi tulipalo. Suuri palo eteni räjähdysmäisesti kattorakenteissa ja kerrostalon asukkaat evakuoitiin. Ullakko tuhoutui täysin ja talon ylin asuinkerros kärsi suuria vahinkoja. Vahingot nousivat miljoonaluokkaan.

Heinäkuussa Lahdessa viisikerroksisen talon ylimmässä kerroksessa syttyi tulipalo. Kaikki ihmiset evakuoitiin ja sairaalaan vietiin kaksi ihmistä. Voimakas palo tuhosi asunnon ja 30–40 asuntoa kärsi vesivahinkoja.

Heinäkuussa Tampereen keskustassa evakuoitiin 12-kerroksinen kerrostalo, kun vieressä sijaitsevan päiväkodin huopakatto syttyi tuleen. Päiväkoti tuhoutui ja palon puoleiset kerrostalon asunnot kärsivät vahinkoja.

Pelastusopiston mukaan 21.11.2019 mennessä rivi-, luhti- ja kerrostaloihin hälytettiin yhteensä 1 313 kertaa tulipalon takia.

Älä jätä tavaroita lieden päälle

Rakennuspalo saa yleisimmin alkunsa sähkölaitteista tai avotulesta.  Sähkölaitteiden valvomaton lataaminen on aina riski. Suurin tulipalojen syttymissyy on kuitenkin ruoanvalmistus, josta aiheutui 889 rakennuspaloa vuonna 2018. Keittiön turvallisuuteen kannattaa panostaa. Vahingot vaihtelevat rakennuksen täystuhosta savuvahinkoihin. Jo pelkkä savun haju voi tuottaa riesaa pitkäksi aikaa.

Alkusammutuskalusto kuntoon – pelkkä palovaroitin ei riitä

Suurin osa rakennuspaloista syttyy asuntojen sisällä. Ainoastaan palovaroitin on lakisääteinen hankinta, mutta sammutuspeitteen pitäisi kuulua jokaisen kodin perusvarusteluun. Lisäksi suositellaan sammuttimen hankintaa.

Miten vastuu turvallisuudesta jakautuu taloyhtiössä?

Paloturvallisuus on taloyhtiössä kaikkien yhteinen asia. Hallitus vastaa määräysten mukaisista turvallisuusjärjestelyistä ja niiden noudattamisesta. Pelastussuunnitelma tulee aika ajoin tarkistaa ja pitää päivitettynä. Hallituksen tehtävä on tiedottaa talossa pelastussuunnitelman sisällöstä ja asukkaalle kuuluvasta vastuusta. Pelastussuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta huolehtiminen on osa yhtiön johdon huolellista toimintaa kiinteistönpidon osalta.

Laiminlyönnistä voisi jopa seurata hallituksen vahingonkorvausvastuu, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja Kai Haarma muistuttaa.

Asukkaan vastuulla on huolehtia huoneistonsa paristokäyttöisten palovaroittimien kiinnittämisestä ja kunnosta. Jos talon palovaroitinjärjestelmä on kytketty sähköverkkoon, kunnossapitovastuu perusjärjestelmän osalta kuuluu taloyhtiölle. Jos asukas kuitenkin huomaa palovaroittimessa puutteita, hänen velvollisuutensa on ilmoittaa asiasta.

– Mikäli osakas tai asukas ei huolehdi vastuullaan olevasta varoittimesta tai ilmoita yhtiön järjestelmien vioista, voi hän joutua osaltaan vastuuseen mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, joka olisi muuten ollut vältettävissä, Haarma sanoo.

Hyvä tietää korvausasioista

Jokaisen asukkaan kannattaa hankkia kotivakuutus. Tulipalon sattuessa taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa asunnon rakenteiden vauriot, talotekniikan sekä joitakin osakkaan kunnossapitovastuulla olevia asioita, esimerkiksi huoneiston pinnoitteet. Asukkaan kotivakuutus korvaa puolestaan asunnon irtaimiston sekä kiinteän sisustuksen.

– Jos vahinko on aiheutunut osakkaan tai asukkaan omasta huolimattomuudesta, voi kiinteistövakuutuksen omavastuuosuus tulla hänen korvattavakseen. Jos toiminta on ollut tahallista tai törkeän huolimatonta, voi vakuutusyhtiö mahdollisesti vaatia häneltä taloyhtiölle maksamaansa vakuutuskorvausta, Haarma selventää.

 

Asukas: varmista, että kotisi on paloturvallinen

Huolehdi asuntosi palovaroittimien toimintakunnosta ja ilmoita vioista viipymättä

Katso, että kodistasi löytyy alkusammutusvälineet: sammutuspeite ja käsisammutin

Opettele käyttämään alkusammutusvälineitä

Älä jätä tulta valvomatta: sammuta esimerkiksi kynttilä, vaikka poistuisit tilasta vain hetkeksi

Sijoita kynttilät siten, että niiden läheisyydessä ei ole mitään syttyvää 

Varmista, että kynttilänjalka on tukeva ja tuikut turvallisia 

Älä jätä lasta tai lemmikkiä yksin kynttilöiden läheisyyteen

Pidä tulitikut poissa lasten ulottuvilta

Älä aseta kynttilää television tai muovikalusteiden päälle

Älä jätä tavaroita lieden päälle

Hanki sellaiset sähkölaitteet, joissa virta katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä

Huolehdi siitä, että kotiisi ei kerry kasoittain turhaa tavaraa lisäämään palokuormaa

Vaihdata huonokuntoiset sähköjohdot ehjiin.

Älä peitä sähköpattereita tekstiileillä tai muulla materiaalilla

Älä kuivata pyykkiä kiukaan yläpuolella

Katso, että television ja kylmäkalusteiden ympärillä on tarpeeksi ilmatilaa

Pyyhi pölyt pois säännöllisesti sähkölaitteiden päältä

16.12.2019