Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Tulorekisterin tulo koskettaa myös taloyhtiöitä

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin, josta ne välittyvät tiedon käyttäjille. Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille poistuvat.

Ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin koskee kaikkia palkkaa maksavia yrityksiä ja organisaatioita. Kirkkonummen Huolto huomioi uuden rekisterin tuomat velvoitteet asiakastaloyhtiöiden toiminnassa, kuten maksaessaan hallitusten jäsenille palkkioita.

Osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt tekevät valtuutukset Suomi.fi:ssä

Tulorekisterin avautumisen myötä Kirkkonummen Huollossa asiaan valmistaudutaan. Jotta asiaa hoitava henkilö pääsee käyttämään tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua asiakastaloyhtiöiden asioissa, tarvittaville henkilöille on annettava sinne valtuudet. Valtuutuksen voi tehdä henkilö, jolla on yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

Tulorekisteristä tiedot siirtyvät Verohallinnon, Kansaneläkelaitoksen, työeläkevakuuttajien ja työttömyysvakuutusrahaston tietoon.

Lisätietoja: Tulorekisterin verkkosivut

5.10.2018