Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Turvallisuusriskit taloyhtiössä

Oksat tunkivat leikkipaikalle ja keinun kiinnityspultit olivat ruostuneet, mutta hallitusta se ei hetkauttanut – Mitä osakas voi tehdä, jos turvallisuusriskiä ei tunnisteta?

Teksti: Sami Takala, HS

PIHOJEN huono kunto aiheuttaa eripuraa rivitaloyhtiössä Espoossa. Helsingin Sanomiin yhteyttä ottaneen osakkaan mukaan ikääntyneet naapurit eivät enää jaksa hoitaa pihojaan.

– Esimerkiksi yksi kuusi oli kasvanut niin isoksi, että oksat ulottuivat lasten leikkipaikalle, eikä keinuakaan ollut huollettu. Kiinnityspultit olivat ruostuneet, taloyhtiön osakas kertoo.

Häntä häiritsee myös seinän viereen istutetut pensaat, kukkapenkit ja koristepuut. Hän pelkää, että niistä aiheutuu vahinkoa rakennukselle. Lisäksi taloyhtiössä on epäselvyyksiä aidan kunnossapitovastuusta. Kahden huoneistopihan ja kadun väliin on talon valmistumisen jälkeen rakennettu lauta-aita, joka on lahonnut. Mitä osakas voi tehdä tilanteessa, jossa hallitus ei tunnista turvallisuusriskiä? Kenellä on vastuu, jos pihojen kasvillisuus vahingoittaa talon rakenteita? Entä kuka vastaa aidan korjaamisesta?

KIINTEISTÖLIITON apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo, että osakas vastaa pihansa kunnossapidosta vain, jos siitä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Piha voi nimittäin olla taloyhtiön tai osakkaan hallinnassa.

– Osakas vastaa pihansa kunnossapidosta vain, jos siitä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Jos pihan kunnossapidosta ei ole määräystä yhtiöjärjestyksessä, kunnossapito kuuluu taloyhtiölle ja osakkaalla on pihaan pelkkä käyttöoikeus.

Käyttöoikeus tarkoittaa sitä, että osakas saa tehdä pihalla vain pieniä istutustöitä ja kalustaa sitä, mutta esimerkiksi aidan tai terassin rakentaminen tai puiden istuttaminen vaatii luvan taloyhtiöltä.

MAHDOLLISESTA vahingosta vastaa aiheuttaja. Jos esimerkiksi osakas omalla toiminnallaan, kuten istutuksilla, aiheuttaa taloyhtiölle vahinkoa, hän joutuu vahingonkorvausvastuuseen. Osakas ei siten joudu vastuuseen tilanteessa, jossa huoneiston piha on taloyhtiön hallinnassa ja yhtiön istutukset aiheuttavat vaurioita talon rakenteille.

KUNNOSSAPITOON liittyvät asiat hiertävät myös toisessa taloyhtiössä. Siellä hallitus ei ota kuuleviin korviinsa, että yhtiöllä pitäisi lain mukaan olla viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys.

Osakkaan mukaan yhtiön hoidosta puuttuu suunnitelmallisuus ja asiantuntijoiden käyttö. Isännöitsijän tehtäviä hoitaa yksi asukkaista. Osakas haluaa tietää, mitä sanktioita seuraa, jos yhtiö ei selvitä korjaustarpeita.

Pynnösen mukaan hallituksen on varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettävä osakkaille kirjallinen kunnossapitotarveselvitys.

– Jos hallitus ei sellaista esittele, osakkaat voivat harkita vastuuvapauden epäämistä sillä perusteella, ettei hallitus ole hoitanut lain mukaisia tehtäviään. Osakas voi myös ilmoittaa olevansa käytettävissä hallitukseen ja ajaa asiaa siellä.

Pynnönen sanoo, että suoraa sanktiota ei tule laista, mutta hallituksen jäsenet voivat joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos he eivät ole noudattaneet lakia ja tästä aiheutuu vahinkoa yhtiölle tai osakkaalle.

11.8.2020