Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Turvasuojaustehtävissä vaaditaan turvasuojaajakortti

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki astui voimaan vuoden alusta. Sen mukaan osa kiinteistöpalvelualan yritysten kiinteistöhuoltotehtävistä on hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä. Tämä tarkoittaa, että huoltoyhtiön harjoittaessa näitä tehtäviä sen pitää noudattaa lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Turvasuojaustehtävien hoitaminen edellyttää elinkeinolupaa ja turvasuojaustehtäviä hoitaville työntekijöille pitää hakea turvasuojaajakortti paikalliselta poliisilaitokselta. Kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Lisätietoa lain vaatimuksista löytyy poliisihallinnon verkkosivuilta.

Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät

Korttia tarvitaan, kun työntekijä tekee hyväksymistä edellyttäviä tehtäviä. Näitä ovat lain mukaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, huolto- ja korjaustyöt tai muuttaminen.

Sähköisissä lukitusjärjestelmissä on kyse ovien sähkölukkorungoista, käyttölaitteista, valvontakytkimistä sekä ovien ohjaus- ja valvontalaitteista yhteyksineen. Mekaaniset lukitusjärjestelmät puolestaan käsittävät lukkorungot, vääntönupit, painikkeet sekä avainpesät avainjärjestelmineen.

Huoltoyhtiölle kuuluvat tyypilliset tehtävät jotka kuuluvat lain piiriin

Käytännössä kiinteistönhuoltoyrityksen täytyy arvioida, milloin työntekijä suorittaa yllämainittuja tehtäviä ja huolehtia, että työntekijöillä on asianmukaiset kortit ja yrityksellä tarvittava elinkeinolupa.

Kirkkonummen Huolto Oy:lle on myönnetty Poliisihallituksen toimesta turvallisuusalan elinkeinolupa. Tämä tarkoittaa myös, että henkilöille haetaan turvasuojakortti, jotta varmistetaan, että palveluja tuottava taho ja henkilöt täyttävät lain vaatimukset ja palvelujen tuottaminen on tilaajan kannalta turvallisissa ja luotettavissa käsissä.

Lisätietoa löytyy laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista ja poliisihallinnon sivuilta.

1.2.2019