Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Työhyvinvointi ja tuottavuus fokuksessa

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä on toteutettu MIKKO-työhyvinvointi ja tuottavuus hanke 2019 vuoden aikana. Hanke toi paljon ideoita ja huomionarvoisia ajatuksia arkeen. Ulkopuolisen luotsaamana on helpompi löytää selkeitä kehityskohteita.

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä lähdettiin kehittämään työhyvinvointia ja tuottavuutta alkuvuodesta 2019 yhdessä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kyseinen projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Projektin rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

– Tämänkaltaisissa hankkeissa vaaditaan henkilökunnalta sitoutumista ja ajallista panosta, jotta tuloksia saavutetaan. Panostus kannattaa. Tulokset puhuvat puolestaan. Henkilökunnan yhteenkuuluvuus, tiimityö ja toisten auttaminen ja tukeminen sekä rennon ystävällinen ja tehokas työilmapiiri kuvaavat parhaiten tilannetta, kertoo toimitusjohtaja Benjam Kukko Kirkkonummen Huollosta.

– Henkilöstön upea osallistuminen työpajoissa toi esiin monia kehittämiskohteita, joista päällimmäiseksi valittiin yksi. MIKKO-hankkeen vetäjät Metropolia-ammattikorkeakoulusta ohjasivat työpajoja oikeaan suuntaan, ja kehittämisajatus kirkastettiin kaikkien mieliin.

Ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi valittiin yhteisesti isännöinnin henkiseen kuormittavuuteen liittyvät asiat. Erityisesti kevään kokousurakka tilinpäätöksineen ja yhtiökokouksineen, monesti iltamyöhään muodostavat jokavuotisen työrupeaman, johon haetaan helpotusta. On hyvä löytää uusia ajattelutapoja työpäivien helpottamiseksi.

Mikko-hanketta tullaan jatkamaan sisäisesti ja hyviä kokemuksia ja ajatuksia jalkautetaan, jotta kehittämisprosessista tulee osa arkipäivää. Kehittämistyöryhmä edistää kehittämistoimenpiteiden toteuttamista yhdessä henkilöstön kanssa. Kehittämistyöryhmä koostuu sekä johdon että henkilöstön edustajista.

Kun kuormitus- ja voimavaratekijöitä tarkastellaan, saadaan työn sujuvuuden osalta arvokasta tietoa. Parantavia toimenpiteitä työn sujuvuuteen ja työympäristöön on sen jälkeen helppo tehdä.

10.2.2020